Skoči na vsebino

KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na centrih za socialno delo do konca leta 2010 zaposlilo 19 koordinatorjev obravnave v skupnosti, ki pokrivajo področje duševnega zdravja. Do konca leta 2012 je predvidena zaposlitev 30 koordinatorjev.

 

Koordinatorji so usposobljeni strokovni delavci z najmanj visoko izobrazbo (zdravstvena, psihološka, socialna, pedagoška ali druge ustrezne smeri) in najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju varovanja duševnega zdravja, socialnega varstva, zdravstva ali v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja.

 

Njihova naloga je izvajanje pomoči osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavni, potrebujejo pa pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Vse naloge so usmerjene v iskanje ustreznih rešitev z namenom čim hitrejše vrnitve uporabnika  nazaj v domače okolje.

 

 

>> SEZNAM KOORDINATORJEV OBRAVNAVE V SKUPNOSTI po Zakonu o duševnem zdravju

 

 

Dokumenti: