Skoči na vsebino

VERIFIKACIJA VAROVANIH ODDELKOV

 

Na podlagi 2. člena Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 97/09) je varovani oddelek, oddelek v socialnovarstvenem zavodu, kjer so stanovalci zaradi svojih potreb, povezanih s težavami v duševnem zdravju nepretrgoma deležni posebne zaščite in varstva ter oddelka oziroma zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji.

 

 Na podlagi 11. člena omenjenega pravilnika morajo izvajalci socialnovarstvenih storitev, ki izvajajo institucionalno varstvo v varovanem oddelku, te verificirati.

 

 

REGISTER  VERIFICIRANIH VAROVANIH ODDELKOV

(na podlagi Zakona o duševnem zdravju)
     
I. VAROVANI ODDELKI ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU
VAROVANI ODDELKI ZA OSEBE Z VEČ MOTNJAMI (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju)

 

Zap. št.Socialnovarstveni zavodNaslovŠtevilo mestŠt. sklepaDatum verifikacije VO 
1. Socialnovarstveni zavod Hrastovec Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah481223-1/2010/818. 2. 2013
2. Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec Pernovo 4a, 3310 Žalec 121223-34/2013/612. 9. 2013
3. Dom LukavciLukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

 

8

1223-69/20146. 1. 2015
4. Socialnovarstveni zavod DutovljeDutovlje 128, 6221 Dutovlje121223-12/20116. 4. 2016

 

II. VAROVANI ODDELKI ZA OSEBE, KI ZARADI POSLEDIC UPADA KOGNITIVNIH FUNKCIJ POTREBUJEJO DELNO ALI POPOLNO POMOČ IN NADZOR 

 

Javni socialnovarstveni zavodi

 

Zap. št.Socialnovarstveni zavodNaslovŠtevilo mestŠt. sklepaDatum verifikacije VO
1.Obalni dom
upokojencev Koper
Krožna pot 5, 6000 Koper121223-51/2014-3

23.4.2015

2.Dom počitka MengešGlavni trg 13, 1234 Mengeš481223-5/201021.9.2015

 

Koncesionarji 

 

Zap. št.Socialnovarstveni zavodNaslovŠtevilo mestŠt. sklepaDatum verifikacije VO
1. Deos d. o. o., PE Center starejših Cerknica Cesta pod Slivnico 1, 1380 Cerknica 231223-8/2010/611. 3. 2013
2. PV Center starejših občanov Zimzelen Topolščica 78a, 3326 Topolščica 24 1223-15/2011/410. 4. 2013
3. Zavod župnije Trnovo - Karitas Kolezijska ulica 1, 1000 Ljubljana 8 1223-13/2011/510. 5. 2013
4. Zavod svetega Martina Srednja vas 33 A, 4267 Srednja vas v Bohinju121223-17/2011/410. 6. 2013
5. Dom starejših občanov Ribnica, Rive d. o. o.Krošnjarska pot 2, 1310 Ribnica 161223-6/2010/719. 7. 2013
6. Deos d. d., PE Center starejših Trnovo Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 181223-10/2010/520. 9. 2013

Stanje zasedenosti v verificiranih in neverificiranih varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov: 

PREGLED SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODOV PO KONCEPTIH DELA (VAROVANI ODDELKI, KONCEPT OSEBNEGA SPREMLJANJA,...)