Skoči na vsebino

VERIFIKACIJA VAROVANIH ODDELKOV

 

Na podlagi 2. člena Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 97/09) je varovani oddelek, oddelek v socialnovarstvenem zavodu, kjer so stanovalci zaradi svojih potreb, povezanih s težavami v duševnem zdravju nepretrgoma deležni posebne zaščite in varstva ter oddelka oziroma zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji.

 

 Na podlagi 11. člena omenjenega pravilnika morajo izvajalci socialnovarstvenih storitev, ki izvajajo institucionalno varstvo v varovanem oddelku, te verificirati.

 

 

REGISTER  VERIFICIRANIH VAROVANIH ODDELKOV

(na podlagi Zakona o duševnem zdravju)
     
I. VAROVANI ODDELKI ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU
VAROVANI ODDELKI ZA OSEBE Z VEČ MOTNJAMI (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju)

 

Zap. št.Socialnovarstveni zavodNaslovŠtevilo mestŠtevilo prostih mestŠt. sklepaDatum verifikacije VO 
1. Socialnovarstveni zavod Hrastovec Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah48

0

1223-1/2010/818. 2. 2013
2. Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec Pernovo 4a, 3310 Žalec 1201223-34/2013/612. 9. 2013
3. Dom LukavciLukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru8

 

0

 

1223-69/20146. 1. 2015
4. Socialnovarstveni zavod DutovljeDutovlje 128, 6221 Dutovlje12

0

1223-12/20116. 4. 2016

 

 

II. VAROVANI ODDELKI ZA OSEBE, KI ZARADI POSLEDIC UPADA KOGNITIVNIH FUNKCIJ POTREBUJEJO DELNO ALI POPOLNO POMOČ IN NADZOR 

 

Javni socialnovarstveni zavodi

 

Zap. št.Socialnovarstveni zavodNaslovŠtevilo mestŠtevilo prostih mestŠt. sklepaDatum verifikacije VO
1.Obalni dom
upokojencev Koper
Krožna pot 5, 6000 Koper12ni podatka1223-51/2014-3

23.4.2015

2.Dom počitka MengešGlavni trg 13, 1234 Mengeš48

0

1223-5/201021.9.2015

 

 

Koncesionarji 

 

Zap. št.Socialnovarstveni zavodNaslovŠtevilo mestŠtevilo prostih mestŠt. sklepaDatum verifikacije VO
1. Deos d. o. o., PE Center starejših Cerknica Cesta pod Slivnico 1, 1380 Cerknica 2301223-8/2010/611. 3. 2013
2. PV Center starejših občanov Zimzelen Topolščica 78a, 3326 Topolščica 24 01223-15/2011/410. 4. 2013
3. Zavod župnije Trnovo - Karitas Kolezijska ulica 1, 1000 Ljubljana 8 ni podatka1223-13/2011/510. 5. 2013
4. Zavod svetega Martina Srednja vas 33 A, 4267 Srednja vas v Bohinju1201223-17/2011/410. 6. 2013
5. Dom starejših občanov Ribnica, Rive d. o. o.Krošnjarska pot 2, 1310 Ribnica 16ni podatka1223-6/2010/719. 7. 2013
6. Deos d. d., PE Center starejših Trnovo Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 1801223-10/2010/520. 9. 2013

 

 

 

SEZNAM NEVERIFICIRANIH VAROVANIH ODDELKOV

 

 

VAROVANI ODDELKI ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU IN VAROVANI ODDELKI ZA OSEBE Z VEČ MOTNJAMI (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju)

 

Zavod

Naslov

Število neverificiranih varovanih oddelkov

Skupna kapaciteta v neverificiranih varovanih oddelkih

Proste kapacitete v neverificiranih varovanih  oddelkih,
april 2017

DOM LUKAVCI

Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

2

36

0

Dom upokojencev Idrija d.o.o., enota Marof

Vojkova 35, Idrija

2

36

0

SVZ HRASTOVEC

Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

1

25

0