Skoči na vsebino

ZASTOPNIK PRAVIC OSEB NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA

 

Zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja je posameznik, ki varuje pravice, interese in koristi osebe. Poleg nalog, za katere se z osebo dogovorita v pisnem pooblastilu, opravlja zastopnik predvsem naslednje naloge:

 • osebo na primeren način informira o:
  • pravici do dopisovanja in uporabe elektronske pošte,
  • pravici do pošiljanja in sprejemanja pošiljk,
  • pravici do sprejema obiskov, 
  • pravici do uporabe telefona, 
  • pravici do gibanja,
 • osebi daje konkretne nasvete in pojasnila glede uveljavljanja pravic,
 • osebi svetuje glede uveljavljanja pravic,
 • prizadeva si za spoštovanje pravic oseb,
 • preverja:
  • ali se za osebo vodi evidenca o omejevanju pravic, ki jih določa zakon o duševnem zdravju
  • ali se za osebo vodi evidenca o uporabi posebnih varovalnih ukrepov, ki jih določa zakon o duševnem zdravju
  • ali se za osebo vodi evidenca o zdravljenju s posebnimi metodami zdravljenja, ki jih določa zakon o duševnem zdravju,
 • predlaga izvedbo upravnega nadzora nad odreditvijo in izvedbo posebnega varovalnega ukrepa.

Na podlagi 26. člena Zakona o duševnem zdravju in 11. člena Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja ter javnega poziva z dne 20. 8. 2010 je minister za delo, družino in socialne zadeve po predhodnem soglasju ministra za zdravje imenoval zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja.
 

Zloženka: Želim zastopnika (.pdf)

Zloženka: Želim zastopnika (.pdf)


Vsak zastopnik je imenovan za območje dveh psihiatričnih bolnišnic.

 

 

Za območje Psihiatrične klinike Ljubljana, ki obsega območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Ljubljana in Novo mesto, so imenovani naslednji zastopniki:

 

Ime in priimekTelefonE-naslov
DAMJANA DERŽEK051 276 210damjana.derzek(at)rive.si
VESNA ZUPANČIČ 051 276 211vesna.zupancic.zastopnik(at)gmail.com
LIDIJA KRISTANČIČ 051 276 225lidija_kristancic(at)t-2.net
NEVENKA MOČNIK 051 276 229nevenka.zastopnik(at)gmail.com
ANDREJKA VUČAK 051 276 228vucak.andreja(at)gmail.com
STANKA RADOJIČIČ 051 276 213

stanka.apm(at)siol.net

 


Za območje UKC Maribor - oddelek za psihiatrijo, ki obsega območni enoti ZZZS Maribor in Ravne, so imenovani naslednji zastopniki:

 

Ime in priimekTelefonE-naslov
EDO PAVAO BELAK 051 276 220belak.edo9(at)gmail.com
ROMANA MIKLIČ 051 276 221romanamiklic.zastopnik(at)gmail.com

 


Za območje Psihiatrične bolnišnice Begunje, ki obsega območno enoto ZZZS Kranj, so imenovani naslednji zastopniki:

 

Ime in priimekTelefonE-naslov
DAMJANA DERŽEK 051 276 210damjana.derzek(at)rive.si
BRIGITA ŽAJDELA 051 276 227brigitazajdela(at)gmail.com
STANKA RADOJIČIČ 051 276 213

stanka.apm(at)siol.net

 


Za območje Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ki obsega območni enoti ZZZS Celje in Krško, so imenovani naslednji zastopniki:

 

Ime in priimekTelefonE-naslov
MARIJA ZIDARIČ 051 276 215mimica.zidaric(at)gmail.com
VESNA ZUPANČIČ 051 276 211vesna.zupancic.zastopnik(at)gmail.com
POLONCA NUNČIČ 051 276 212polonca.zastopnik(at)gmail.com
ROMANA MIKLIČ051 276 221romanamiklic.zastopnik(at)gmail.com

 

 

Za območje Psihiatrične bolnišnice Ormož, ki obsega območno enoto ZZZS Murska Sobota, so imenovani naslednji zastopniki:

 

Ime in priimekTelefonE-naslov
MARIJA ZIDARIČ 051 276 215mimica.zidaric(at)gmail.com
POLONCA NUNČIČ 051 276 212polonca.zastopnik(at)gmail.com
EDO PAVAO BELAK 051 276 220belak.edo9(at)gmail.com


    
Za območje Psihiatrične bolnišnice Idrija, ki obsega območni enoti ZZZS Nova Gorica in Koper, so imenovani naslednji zastopniki:

 

Ime in priimekTelefonE-naslov
BRIGITA ŽAJDELA 051 276 227brigitazajdela(at)gmail.com
NEVENKA MOČNIK 051 276 229nevenka.zastopnik(at)gmail.com
LIDIJA KRISTANČIČ 051 276 225lidija_kristancic(at)t-2.net

 

 

Zastopniki pravic oseb na področju duševnega zdravja so začeli s svojim delom 1. 12. 2010.