Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

HUMANITARNE ORGANIZACIJE

 

Zakon o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/2003), ki ureja bistvena vprašanja statusa in delovanja humanitarnih organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva, je začel veljati 28. oktobra 2003. Zakon določa pogoje in merila za pridobitev statusa humanitarne organizacije, s pomočjo katerih bo mogoče določiti tiste organizacije, ki imajo ustrezen javni pomen in izvajajo strokovno utemeljene programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Nova zakonska ureditev služi temeljnemu cilju - višja kakovost humanitarne družbene skrbi.

 

Na podlagi zakona sta minister za zdravje in minister za delo, družino in socialne zadeve imenovala sedemčlansko komisijo, ki jo sestavljajo ugledne osebe s področja dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in organizacij za kronične bolnike ter predstavniki Socialne zbornice Slovenije, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in obeh pristojnih ministrstev. Komisija za oceno izpolnjevanja meril za podelitev statusa humanitarne organizacije je že pričela z delom in ob tej priložnosti društva oziroma zveze društev, ki imajo namen podati vlogo za pridobitev statusa humanitarne organizacije, opozarja, naj bodo ob predložitvi vloge pozorna zlasti na sledeča zakonska določila:

  • za pridobitev statusa humanitarne organizacije lahko zaprosijo tista društva oziroma zveze društev, ki že najmanj eno leto pred vložitvijo svoje vloge opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega oziroma zdravstvenega varstva
  • splošne dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč morajo imeti v svojem temeljnem aktu izrecno imenovano področje, na katerem opravljajo pretežni del humanitarne dejavnosti, bodisi kot področje socialnega ali zdravstvenega varstva
  • izpolnjevanje splošnih meril odprtosti delovanja, prostovoljnosti in neplačljivosti mora biti dejansko izkazano v priloženi dokumentaciji (poročilo o delu ipd.)
  • izkazana morata biti tudi obstoj in sestava posvetovalnega telesa ter njegovo delovanje.

Komisija opozarja, da morajo društva in zveze društev, ki bodo spremenili svoj statut in ga uskladili z Zakonom o humanitarnih organizacijah, vlogi priložiti s strani upravnega organa uradno potrjen statut.

Za dodatne informacije glede pridobitve statusa humanitarne organizacije sta kontaktni osebi

 

 

Predsednik Komisije za oceno izpolnjevanja meril za podelitev statusa humanitarne organizacije

Jože FAGANEL