Skoči na vsebino

CENTRI ZA SOCIALNO DELO

 

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije ima na podlagi 68. c člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) javno pooblastilo, da določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo ter določa standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog.

 

Glede na javno pooblastilo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s sklepom natančneje določilo tudi odgovornost Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije za spremljanje in dopolnjevanje kataloga javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo, saj bo tako mogoč stalen nadzor nad vsebino in količino nalog, ki so zaupane centrom za socialno delo.

 

Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo, predstavlja standard izvedbe posamezne naloge in osnovo za izračun potrebnega normativa.

 

Na podlagi 68. c člena ZSV ministrstvo objavi katalog nalog, ki ga je določila Skupnost centrov za socialno delo Slovenije in velja od 1. 10. 2008.  

   

 CSDNASLOV   TELEFON/FAKS  E-NASLOV  
 AJDOVŠČINA

Gregorčičeva 18

5270 Ajdovščina  

 T: 05 368 06 12

 F: 05 368 06 24

 gpcsd.ajdov(at)gov.si
 BREŽICE  

Cesta prvih borcev 24

8250 Brežice 

 T: 07 499 10 00

 F: 07 499 10 21

 

 gpcsd.brezi(at)gov.si

 CELJE 

Opekarniška 15b

3000 Celje

 T: 03 425 63 00

 F: 03 548 41 61

 gpcsd.celje(at)gov.si
 CERKNICA

Partizanska 2a

1380 Cerknica

 T: 01 705 04 00

 F: 01 705 04 10

 gpcsd.cerkn(at)gov.si
 ČRNOMELJ

Ulica 21. oktobra 9

8340 Črnomelj 

 T: 07 306 23 60

 F: 07 306 23 72

 

 gpcsd.crnom(at)gov.si

 DOMŽALE 

Masljeva ulica 3

1230 Domžale 

 T: 01 724 63 70

 F: 01 721 56 80 

 gpcsd.domza(at)gov.si
 DRAVOGRAD

Meža 4

2370 Dravograd 

 T: 02 872 36 30

 F: 02 872 36 31

 gpcsd.dravo(at)gov.si
 GORNJA RADGONA  

Partizanska cesta 21

9250 Gornja Radgona

 T: 02 564 93 10

 F: 02 564 93 29

 gpcsd.gornj(at)gov.si

 GROSUPLJE 

Adamičeva cesta 51

1290 Grosuplje

 T: 01 781 80 50

 F: 01 786 16 01

 gpcsd.grosu(at)gov.si
 HRASTNIK   Log 9 

1430 Hrastnik

 T: 03 564 27 70

 F: 03 564 27 76

 gpcsd.hrast(at)gov.si
 IDRIJA   

Vojkova 2a

5280 Idrija

 T: 05 373 46 00

 F: 05 373 46 01

 gpcsd.idrij(at)gov.si
 ILIRSKA BISTRICA   Bazoviška 32

6250 Ilirska Bistrica 

 T: 05 711 01 40

 F: 05 711 01 41

 gpcsd.ilirs(at)gov.si
 IZOLA  

Cesta v Pregavor 3a

6310 Izola 

 T: 05 662 26 94

 F: 05 662 22 98

 gpcsd.izola(at)gov.si
 JESENICE     C. železarjev 4a

4270 Jesenice

 T: 04 583 46 00

     04 583 46 10

     04 583 46 14

 F: 04 583 46 40

 gpcsd.jesen(at)gov.si
 KAMNIK 

 

Ljubljanska 1

1240 Kamnik 

 T: 01 830 32 80

     01 831 60 31

 F: 01 830 32 81

 gpcsd.kamni(at)gov.si
 KOČEVJE   Ljubljanska c. 25

1330 Kočevje 

 T: 01 893 83 80

 F: 01 893 83 90

 gpcsd.kocev(at)gov.si
 KOPER     Cankarjeva 6

6000 Koper

 T: 05 663 45 50

 F: 05 663 45 55

 gpcsd.koper(at)gov.si
 KRANJ     Koroška cesta 19

4000 Kranj

 T: 04 256 87 20

 F: 04 256 87 22

 gpcsd.kranj(at)gov.si
 KRŠKO  Cesta krških žrtev 11

8270 Krško

 T: 07 492 23 25

     07 490 49 51

 F: 07 490 49 52

 gpcsd.krsko(at)gov.si
 LAŠKO   Kidričeva ulica 1

3270 Laško 

 T: 03 734 31 00

 F: 03 734 31 20

 gpcsd.lasko(at)gov.si
 LENART  

 

Ilaunigova 19

2230 Lenart 

 T: 02 720 03 00

 F: 02 720 03 09

 gpcsd.lenar(at)gov.si
 LENDAVA     Glavna ulica 73 

9220 Lendava 

 T: 02 578 98 40

 F: 02 578 98 41

 gpcsd.lenda(at)gov.si
 LITIJA 

Ljubljanska c. 12

1270 Litija

 T: 01 890 03 80

 F: 01 898 35 61

 gpcsd.litij(at)gov.si

 LJUBLJANA-BEŽIGRAD  

Einspielerjeva ulica 6,

1000 Ljubljana   

 T: 01 300 18 00

     01 300 18 01

 F: 01 300 18 30 

 gpcsd.ljbez(at)gov.si
 LJUBLJANA-CENTER  Dalmatinova 2 

1000 Ljubljana - Center  

 T: 01 475 08 00

     01 475 08 16

 F: 01 231 61 90

 gpcsd.ljcen(at)gov.si
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE     Zaloška 69 

1000 Ljubljana Moste-Polje

 T: 01 587 34 00

 F: 01 587 34 44

 gpcsd.ljmos(at)gov.si
 LJUBLJANA-ŠIŠKA Celovška 150

1000 Ljubljana Šiška

 T: 01 583 98 00

 F: 01 519 40 80

 gpcsd.ljsis(at)gov.si
 LJUBLJANA-VIČ RUDNIK   Tržaška cesta 40

1000 Ljubljana Vič-Rudnik

 T: 01 200 21 40

 F: 01 251 76 29

 gpcsd.ljvic(at)gov.si
 LJUTOMER  Rajh Nade ulica 2a 

9240 Ljutomer

 T: 02 585 86 60

 F: 02 585 86 70 

 gpcsd.ljuto(at)gov.si
 LOGATEC Tržaška cesta 50a

1370 Logatec

 T: 01 759 06 70

 F: 01 759 06 75

 gpcsd.logat(at)gov.si
 MARIBOR  

Zagrebška cesta 72

2000 Maribor 

 T: 02 250 66 00

 F: 02 252 30 54 

 gpcsd.marib(at)gov.si
 METLIKA  Naselje Borisa Kidriča 5a

8330 Metlika 

 T: 07 369 14 83

 F: 07 369 14 85 

 gpcsd.metli(at)gov.si
 MOZIRJE 

Šmihelska cesta 2 

3330 Mozirje

 T: 03 839 14 60

 F: 03 839 14 78 

 gpcsd.mozir(at)gov.si
 MURSKA SOBOTA  Slovenska ulica 44

9000 Murska Sobota 

 T: 02 535 11 40

 F: 02 535 11 70

 gpcsd.mursk(at)gov.si
 NOVA GORICADelpinova 18b 

5000 Nova Gorica 

 T: 05 330 29 00

 F: 05 330 29 13 

 gpcsd.gorica1(at)gov.si
 NOVO MESTO     Resslova ul. 7b

8000 Novo Mesto

 T: 07 393 26 40

 F: 07 393 26 71 

 gpcsd.novom(at)gov.si
 ORMOŽ  Ptujska c. 12

2270 Ormož 

 T: 02 741 05 60

 F: 02 741 05 72 

 gpcsd.ormoz(at)gov.si
 PESNICA  Pesnica pri Mariboru 43a

2211 Pesnica

 T: 02 654 42 20

 F: 02 654 42 30

 gpcsd.pesni(at)gov.si
 PIRAN   Obala 114, Lucija

6320 Portorož

 T: 05 671 23 00

 F: 05 671 23 09

 gpcsd.piran(at)gov.si
 POSTOJNA 

Novi trg 6 

6230 Postojna  

 T: 05 700 12 00

 F: 05 700 12 11 

 gpcsd.posto(at)gov.si
 PTUJ    Trstenjakova 5a

2250 Ptuj 

 T: 02 787 56 00

 F: 02 778 77 71

 gpcsd.ptuj(at)gov.si
 RADLJE OB DRAVIMariborska c. 7

2360 Radlje ob Dravi

 T: 02 887 97 30

 F: 02 887 97 40

 gpcsd.radlj(at)gov.si
 RADOVLJICA  Kopališka 10

4240 Radovljica

 T: 04 537 14 00

     04 537 14 11

 F: 04 537 14 28

 gpcsd.radov(at)gov.si
 RAVNE NA KOROŠKEM  Gozdarska pot 17

2390 Ravne na Koroškem 

 T: 02 821 63 50

 F: 02 821 63 75

 gpcsd.ravne(at)gov.si
 RIBNICA  Škrabčev trg 17

1310 Ribnica

 T: 01 836 10 03

     01 836 93 50

 F: 01 836 10 28

 gpcsd.ribni(at)gov.si
 RUŠE  Hmeljarska ulica 8

2342 Ruše 

 T: 02 661 12 41

 F: 02 661 00 41 

 gpcsd.ruse(at)gov.si
 SEVNICA     Trg svobode 9

8290 Sevnica

 T: 07 816 12 40

 F: 07 816 12 50 

 gpcsd.sevni(at)gov.si
 SEŽANA  Kosovelova ul. 4b
6210 Sežana  

 T: 05 707 42 00

     05 734 16 80
 F: 05 707 42 01

 gpcsd.sezan(at)gov.si
 SLOVENJ GRADEC Ozka ulica 1

2380 Slovenj Gradec 

 T: 02 885 01 00  

 F: 02 885 01 02

 gpcsd.slovg(at)gov.si
 SLOVENSKA BISTRICA  Ljubljanska c. 16

2310 Slovenska Bistrica   

 T: 02 805 07 60

 F: 02 805 07 77

 gpcsd.slovb(at)gov.si
 SLOVENSKE KONJICEMestni trg 18

3210 Slovenske Konjice

 T: 03 758 08 80

 F: 03 758 08 90

 gpcsd.slovk(at)gov.si
 

 ŠENTJUR  

Ulica Dušana Kvedra 11

3230 Šentjur pri Celju

 T: 03 746 25 20

 F: 03 746 25 25

 gpcsd.sentj(at)gov.si
 ŠKOFJA LOKA 

Partizanska cesta 1d 

4220 Škofja Loka

 T: 04 517 01 00

 F: 04 517 01 10

 gpcsd.skofj(at)gov.si
 ŠMARJE PRI JELŠAH 

Rogaška c. 38

3240 Šmarje pri Jelšah

 T: 03 818 16 50

 F: 03 818 16 64

 gpcsd.smarj(at)gov.si

 TOLMIN

Cankarjeva 6

5220 Tolmin

 T: 05 388 17 19

 F: 05 381 00 14

 gpcsd.tolmi(at)gov.si

 TRBOVLJE

Mestni trg 5a

1420 Trbovlje 

 T: 03 563 40 16

     03 563 40 33

 F: 03 562 93 42

 gpcsd.trbov(at)gov.si
 TREBNJE  Goliev trg 11

8210 Trebnje

 T: 07 348 15 70

 F: 07 348 15 80

 gpcsd.treb(at)gov.si
 TRŽIČ Usnjarska ulica 3

4290 Tržič

 T: 04 597 12 00

 F: 04 597 12 01

 gpcsd.trzic(at)gov.si
 VELENJE  Prešernova 10 

3320 Velenje

 T: 03 898 45 00

     03 898 45 02

 F: 03 898 45 40

 gpcsd.velen(at)gov.si
 VRHNIKA  Ljubljanska cesta 16 

1360 Vrhnika

 T: 01 750 62 77

     01 750 62 70

 F: 01 750 62 80

 gpcsd.vrhni(at)gov.si
 ZAGORJE OB SAVI 

Cesta zmage 7 

1410 Zagorje ob Savi

 T: 03 566 02 40

 F: 03 566 02 49

 gpcsd.zagor(at)gov.si
 ŽALEC  Mestni trg 5

3310 Žalec

 T: 03 713 12 50

 F: 03 713 12 80

 gpcsd.zalec(at)gov.si