Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KRIZNI CENTRI ZA MLADE IN OTROKE

 

Krizni centri za mlade v Sloveniji delujejo od leta 1995, ko je nastal prvi KCM s sedežem v Ljubljani. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je prevzelo celotno financiranjeizvajanja dejavnosti, kamor sodi tudi financiranje redno zaposlenih strokovnih delavcev. Zaradi potreb pa je bil leta 2007 odprt tudi Krizni center za otroke (KCO) Palčica v Grosupljem, ki pa je namenjen najmlajšim, od 0 do 6 leta starosti.

 

Mreža kriznih centrov je sestavljena iz kriznih centrov za mlade (9 + 1 krizni center za otroke) in kriznih centrov za odrasle žrtve nasilja (2). Pravna podlaga temelji na Zakonu o socialnem varstvu in Zakonu o preprečevanju nasilja v družini.

 

Namenjeni so otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo. Vanj se po pomoč zatečejo otroci in mladostniki, ki so v kakršnikoli stiski, ki je v domačem okolju ne morejo razrešiti: nevzdržne razmere doma (psihično in fizično nasilje, spolne zlorabe, alkoholizem staršev…), upor staršem zaradi  različnih razlogov, zavrnitev s strani staršev, čustvena prizadetost, adolescentna kriza, problemi v povezavi s šolo ... Bivanje v KCM je prostovoljno. Krizni centri za mlade delujejo neprekinjeno 24 ur na dan. Trajanje namestitve traja do tri tedne, v izjemnih primerih pa je možno tudi podaljšanje.

 

V kriznih centrih nudijo prvo socialno pomoč in osebno pomoč otrokom in mladostnikom v stiski, ki se zatečejo v krizni center, poskrbijo za sprejem in oskrbo do razrešitve njihovih težav, nudijo zatočišče otrokom in mladostnikom, za katere je potrebna hitra in začasna odstranitev iz družine, poskrbijo za pripravo ukrepov za vrnitev mladoletnika v njegovo družino in ves čas sodelujejo s pristojnimi centri za socialno delo, državnimi organi ter organizacijami, ki so pristojne za obravnavanje mladoletnikov. Poleg teh nalog zaposleni v KCM opravljajo tudi enodnevne obravnave, informativne razgovore, svetovalne razgovore, nudijo učno pomoč, organizirajo tematske delavnice, delo s prostovoljci, informirajo javnost, sodelujejo v supervizijski skupini.

 

Naloge kriznega centra:

  • nudenje prve socialne pomoči in osebne pomoči mladim v stiski, ki se bodo vanj zatekli
  • sprejem in oskrba otrok in mladostnikov do razrešitve njihovih težav, vendar največ tri tedne (možnost podaljšanja)
  • nudenje zatočišča mladim, za katere je potrebna hitra in začasna odstranitev iz družine
  • priprava ukrepov za vrnitev mladoletnika v njegovo družino
  • sodelovanje s pristojnimi centri za socialno delo, državnimi organi ter organizacijami, ki so pristojne za obravnavanje mladoletnikov.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot edini financer za izvajanje dejavnosti KCM letno namenja okoli dva milijona evrov.

 

 

Število nočitev v zadnjih treh letih:

 

leto

Krizni centri za mlade

Krizni centri za odrasle žrtve nasilja

2012

7305

3017

2013

6232

2901

2014

6978

3049

 

 

KRIZNI CENTER ZA MLADE TELEFONE-POŠTA
CSD Celje

03 493 05 30

031 576 150

kriznicenterzamlade(at)t-1.si

CSD Koper

05 663 45 90
05 663 45 99
041 303 203

kcm.koper(at)gov.si

CSD Krško

051 611 940

07 490 51 77

kcmkrsko(at)kabelnet.net

 

CSD Ljubljana Bežigrad

01 236 12 22

01 236 12 23

041 419 121

 041 419 122

kcmlj(at)gov.si

CSD Maribor

02 25 02 660

051 324 211

kcm-mb(at)gov.si

CSD Murska Sobota

031 304 601

02 534 85 82

kcm.ms(at)siol.net

CSD Nova Gorica

08 205 24 60

051 635 115

kc-ng(at)gov.si

CSD Radovljica

040 436 530

040 436 531

04 531 69 30

krizni.center(at)telemach.net

 

CSD Slovenj Gradec

041 962 029

02 885 01 11

csdsg.krizni.center(at)gov.si

 

CSD Grosuplje - Krizni center za otroke - Hiša zavetja Palčica 

059 922 866

040 194 192

040 194 193

hisa.palcica(at)gmail.com