Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSKRBOVANA STANOVANJA

 

Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena tudi v oskrbovanem stanovanju. Ta storitev je praviloma namenjena starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti  oskrbovati ali negovati, kljub temu pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali manjšo pomočjo strokovnega osebja.

 

Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih obsega na osnovi Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99,  127/03,  125/04 in 60/05) osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu. Storitev se izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih.

 

Osnovna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega:

 • pomoč pri bivanju, kamor sodi: osnovno čiščenje vseh ali posameznih prostorov stanovanja z odnašanjem smeti in postiljanje
 • organizirano prehrano, kamor sodi: prinašanje pripravljenih obrokov ali priprava hrane v stanovanju in pomivanje uporabljene posode
 • pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila.

Socialna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega:

 • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, na primer pomoč pri oblačenju, slačenju itd.
 • varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca.

Upravičencem v oskrbovanih stanovanjih mora biti zagotovljena tudi možnost uporabe celodnevne nujne pomoči preko klicnih centrov za pomoč na daljavo. Obseg in vrsta oskrbe se prilagodi potrebam in željam posameznega upravičenca.

 

Izvajalec storitve pa je dolžan zagotoviti tudi izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvene nege s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem te dejavnosti.

 

Stanovalci oskrbovanih stanovanj imajo praviloma možnost, da izbirajo posamezne storitve ali pa pakete storitev. Storitve oziroma paketi storitev so odvisni od obsega pomoči, ki jo posameznik potrebuje glede na svoje zdravstveno stanje.

 

Oskrbovana stanovanja so lahko lastniška ali pa najemna.

 

Gradnja tovrstnih stanovanj je podrobneje določena v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. V omenjenem pravilniku so podane minimalne tehnične zahteve za stavbe z oskrbovanimi stanovanji (določbe glede števila parkirnih mest, dostopa do stavb z oskrbovanimi stanovanji, vhoda v stavbo, skupnih prostorov, dvigal) ter minimalne tehnične zahteve za oskrbovana stanovanja.

 

V tem poglavju so med drugim opredeljene posebne zahteve glede velikosti in opreme teh stanovanj. Tako na primer prostori v oskrbovanih stanovanjih, ki so namenjeni bivanju in spanju, ne smejo biti ožji od polovice svoje dolžine in ne ožji od 220 cm. Širina prehodov, namenjenih komunikaciji med prostori mora znašati najmanj 100 cm, tudi po namestitvi opreme.

 

Oskrbovana stanovanja pa morajo imeti tudi oskrbnika (pravna ali fizična oseba), ki skrbi za 24-urno dnevno pomoč stanovalcem oskrbovanih stanovanj.

 

Oskrbovana stanovanja so praviloma v bližini domov za starejše.

 

 


 

 

 

SEZNAM OSRKBOVANIH STANOVANJ po krajih:

  

 • Kranj:

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

T: 01 300 88 11

E: info@ns-piz.si   

www.ns-piz.si

 

 • Idrija:

Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d. o. o.

Arkova ulica 4

5280 Idrija

T: 05 377 35 95

E: info@duidrija.si 

www.duidrija.si 

  

 • Kobarid:

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Poljanska cesta 31

1000 Ljubljana

T: 01 471 05 00

E: ssrsinfo(at)ssrs.si 

www.ssrs.si

 

 • Nova Gorica

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

T: 01 300 88 11

E: info(at)ns-piz.si 

www.ns-piz.si

 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica - javni sklad

Trg Edvarda Kardelja 1 

5000 Nova Gorica

T: 05 335 01 91

E: info(at)stanovanjskisklad-ng.si 

www.stanovanjskisklad-ng.si 

 • Tolmin

Stanovanjski sklad Republike Slovenije 

Poljanska cesta 31

1000 Ljubljana

T: 01 471 05 00

E: ssrsinfo(at)ssrs.si 

www.ssrs.si 

 • Trebnje

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

T: 01 300 88 11

E: info(at)ns-piz.si 

www.ns-piz.si 

 

 • Koper

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper 

Verdijeva ulica 10

6000 Koper

T: 05 664 64 21

E: obcina(at)koper.si 

www.jss-mok.si

 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

T: 01 300 88 11

E: info(at)ns-piz.si 

www.ns-piz.si 

 

 • Portorož

Center za starejše občane Lucija, d. o. o. 

Seča 197b

6320 Portorož

T: 08 200 3000

E: info(at)center-lucija.si 

www.center-lucija.si 

 

 • Domžale

IMP d. d. 

Dunajska cesta 7

1000 Ljubljana 

T: 01 300 90 10

E: mail(at)imp.si 

www.imp.si 

 

 • Ljubljana - Brdo

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o.

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

T: 01 300 88 11

E: info@ns-piz.si 

www.ns-piz.si 

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Poljanska cesta 31

1000 Ljubljana

T: 01 471 05 00

E: ssrsinfo(at)ssrs.si 

www.ssrs.si 

 

 • Ljubljana - Dravlje

Javni stanovanjski sklad MOL

Zarnikova ulica 3

1000 Ljubljana

T: 01 306 14 36

www.jssmol.si 

 

Mijaks investicije d. o. o.

Mokrška ulica 16C

1000 Ljubljana

T: 01 236 17 17

E: info(at)mijaks.si 

http://mijaks.si/ 

 • Ljubljana - Murgle

Javni stanovanjski sklad MOL

Zarnikova ulica 3

1000 Ljubljana

T: 01 306 14 36

www.jssmol.si 

 

Mijaks investicije d. o. o.

Mokrška ulica 16C

1000 Ljubljana

T: 01 236 17 17

E: info(at)mijaks.si 

http://mijaks.si/ 

 

 • Ljubljana - Trnovo

Javni stanovanjski sklad MOL 

Zarnikova ulica 3

1000 Ljubljana

T: 01 306 14 36

www.jssmol.si 

 

 • Logatec

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

T: 01 300 88 11

E: info(at)ns-piz.si 

www.ns-piz.si 

 • Notranje Gorice

DEOS, d .d. Ljubljana

Devinska 1

1000 Ljubljana

T: 08 2002 400

 

 • Trzin

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

T: 01 300 88 11

E: info(at)ns-piz.si 

www.ns-piz.si 

 

 • Lenart 

Dom Lenart d. o. o.

Gubčeva 5

2230 Lenart v Slovenskih Goricah

T: 059 221 100

E: info@domlenart.si 

www.domlenart.si 

 • Maribor

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor 

Grajski trg 1 

2000 Maribor

T: 02 250 63 10

E: info@jmss-mb.si 

www.jmss-mb.si

 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

T: 01 300 88 11

E: info@ns-piz.si 

www.ns-piz.si 

 

DOM POD GORCO, DRUŽBA ZA BIVANJSKO OSKRBO, d. o. o. - KONCESIJA
Pekrska cesta 56, 2000 Maribor
telefon: 02 480 56 20
e-pošta: info(at)dompodgorco.si
URL: http://www.dompodgorco.si

 

 • Murska Sobota

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

T: 01 300 88 11

E: info@ns-piz.si 

www.ns-piz.si 

 

 • Ljutomer

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

T: 01 300 88 11

E: info@ns-piz.si 

www.ns-piz.si 

 

 • Celje

Nepremičnine Celje d. o. o. 

Miklošičeva 1

3000 Celje

T: 03 42 65 100

E: nepremicnine@celje.si 

www.nepremicnine-celje.si 

 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

T: 01 300 88 11

E: info@ns-piz.si 

www.ns-piz.si 

 

 • Laško

Thermana Laško d. d.

Zdraviliška cesta 6

3270 Laško

T: 03 734 53 20

E: janja.kamensek@thermana.si 

www.thermana.si

 • Šentjur pri Celju

Občina Šentjur

Mestni trg 10

3230 Šentjur

T: 03 747 13 10

E: obcina.sentjur@sentjur.si 

www.sentjur.si 

 • Štore

Dom Lipa, družba za socialno varstvene dejavnosti d. o. o.

Avčinova ulica 19

1000 Ljubljana

T: 08 200 9 200

E: info@domlipa.si 

www.domlipa.si 

 

 • Krško

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

T: 01 300 88 11

E: info@ns-piz.si 

www.ns-piz.si