Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAGRADE ZA DELO NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

 

Nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva se podeljujejo za izjemne uspehe pri neposrednem delu z uporabniki, za uspehe, ki predstavljajo prispevek k teoriji in avtonomiji strokovnega dela, k humanizaciji dela z uporabniki storitev socialnega varstva, k integraciji uporabnikov, k človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob spoštovanju različnosti in k utrjevanju človekovih pravic.

 

2018

 

Nagrado za življenjsko delo je prejel Brane But, nekdanji direktor Centra za socialno delo Celje.


Priznanje za dosežke na posameznih področjih dela je ministrica podelila Slovenskemu društvu Hospic, nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju sta prejeli dve društvi, in sicer Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI« in Društvo Projekt Človek.

 

Priznanje za svoje delo sta prejeli tudi dve rejnici: Marija Baš in Nevenka Verhnjak.

 

Več informacij.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

2017

 

 

Nagrado za življenjsko delo je prejel dolgoletni generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic.

 

Nagrado za posebne dosežke na področju socialnega varstva je prejela Majda Koren, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. Priznanje za svoje delo so prejele tudi tri rejnice, in sicer Vanja Vidič, Lucija Šušteršič in Bilijana Berginc.

 

Več informacij

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

2016

 

 

Nagrado za življenjsko delo je prejela direktorica centra za socialno delo Piran Majda Golja.

 

Nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih je prejela Vesna Vodišek Razboršek. Priznanja za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti so prejele Ana Šoba iz Prevalj, Cvetka Pavlič iz Blance in Bojana Klanjšek iz Cerknice.

 

Več informacij

 

 


 

2015

 

Nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih sta prejeli:

 • Simona Gerenčer Pegan (soustanoviteljica Društva gluhoslepih DLAN),
 • Tea Leban (direktorica VDC Nova Gorica).

 

Več informacij

 


 

 

2014

 

Nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih v letu 2014 prejmeta:

 • Polde Jevšek
 • Marjana Kamnik


Priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v letu 2014 prejmejo:

 • skupina neimenovanih prostovoljcev Društva zaupni telefon Samarijan
 • Violeta Potočnik Krajnc
 • ustanoviteljice Društva za penalno in postpenalno obravnavo Prestop: Sanja Bednjički, Neža Dolžan, Andreja Lamut Gazvoda, Kira Rupnik, Maša Sternad in Mateja Turk


Skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju v letu  2014 prejmejo:

 • zaposleni v društvu OZARA Slovenija, Nacionalnem združenju za kakovost življenja: Bogdan Dobnik, Tanja Velkov, Zlata Dragan, Maša Černe, Zdenka Koser, mag. Minka Žiberna, Tatjana Cik, Tanja Mlač, Maja Korc, Maja Kunčič, Kristina Ugrin, Tanja Drole, Katarina Vodeb, Barbara Sušnik, Manuela Božič, Darinka Kozole, Karmen Žunič, Mateja Konec, Mojca Vogelnik Kučič, Renata Topolovec, Maša Ficko, Marija Ovtar, Sandra Gojkovič, Jelena Ratkovič, Selina Kosec Karnet, Bernarda Dajčman, Minja Štule, Dimitrij Marušič, Andreja Majcen, Ana Ferk, Tatjana Hlava, Alenka Tuškei, Snežana Drolc Šmid in Jasna Zorec
 • zaposleni v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše Ljubljana: Marjan Sedmak, Katja Krivec, Tanja Mijatovič, Karmen Štefančič, Sabina Fridl, Tadeja Rajk in Andreja Troppan

Več informacij...

 

 


 

 

2013


Nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih za leto 2013 prejme

 • Valerija Lekič Poljšak

Priznanje za dosežke na posameznih področjih dela za leto 2013 prejme Bojana Mazil Šolinc.

 

Skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju za leto 2013 prejmejo Špela Zgonc, Andreja Jordan, Meta Rutar, Saška Žnidarc, Dolores Kores, Peter Svetina, Igor Pavel, Polona Štefanič, Silva Janežič, Klavdija Šumrada, Jana Ponikvar, Andreja Štepec, Barbara Dolničar, Edo P. Belak, Ivanka Poropat in Vesna Švab.

 

Več informacij...

 

 

2012

(nagrada je bila podeljena skupaj z nagradami in priznanji za 2013)

 

Priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih prejme Zlata Crljenko.

 


 

 

Minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik je v petek, 9. decembra 2011, podelil že tradicionalne nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva.
 
Nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva je v letu 2011 prejel:

 

Nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo na področju socialnega varstva v zadnjih petih letih je v letu 2011 prejela:

 

Priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih je v letu 2011 prejela:

Skupinsko nagrado je za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju, v letu 2011 prejel:

Ministrstvo je podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva združilo s podelitvijo priznanj za dolgoletno in uspešno izvajanje rejništva.

 


Nagrade in priznanja predstavljajo posebna družbena priznanja za izjemne uspehe pri tem delu, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa jih podeljuje vsako leto na podlagi 75. člena zakona o socialnem varstvu in 19. člena pravilnika o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva. Ministrstvo podeli nagrade za življenjsko delo, za izstopajoče kakovostno in strokovno delo v zadnjih dveh letih ter priznanje za dosežke na posameznih področjih dela. Kriteriji, ki se upoštevajo pri podeljevanju, so:

 • prispevek k teoriji, razvoju in izboljševanju obstoječih načinov in metod dela na področju socialnega varstva
 • prispevek k humanizaciji dela in z odnosom do uporabnikov socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k integraciji uporabnikov, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in k strpnosti ob upoštevanju različnosti
 • prispevek k splošnemu napredku strokovnosti in avtonomiji dejavnosti socialnega varstva
 • prispevek, izkazan skozi kakovostno in strokovno delo pri neposrednem delu z uporabniki socialnega varstva in reševanju socialne problematike
 • prispevek pri implementaciji različnih vrst inovacij, ki so prispevale h kakovostnejši obravnavi socialne problematike
 • izvajanje novih strokovnih metod dela na področju socialnega varstva
 • objavljanje v strokovnih revijah.

Nagrade in priznanja za pretekla leta: