Skoči na vsebino

NAGRADA ZA IZSTOPAJOČE KVALITETNO IN STROKOVNO DELO 2007 (CG)

 

Dr. Christian Gostečnik, dr. Lia Katarina Kompan Erzar in dr. Tomaž Erzar so v zadnjih petih letih razvijali in dopolnjevali model relacijske družinske terapije in supervizije, ga izpilili tako v praksi kot tudi po strokovno teoretični plati ter ga uspešno vpeljali v področje socialnega varstva in tako naredili zakonsko in družinsko terapijo prepoznavno v Sloveniji, predvsem na področju terapevtske pomoči družinam ter žrtvam in storilcem vseh oblik nasilja, pa tudi drugih oblik medčloveških stik.

 

Po inovativni metodi relacijske družinske terapije na Frančiškanskem družinskem inštitutu izvajajo individualne, zakonske in družinske terapije. Pod vodstvom dr. Gostečnika so na področje terapevtske pomoči uvedli nov model, ki združuje spoznanja in največje prednosti interpersonalne analize, objekt-relacijske teorije in psihologije jaza ter sistemske teorije, in ga obogatili s spoznanji iz svojih terapevtskih izkušenj. Njihovo delo je v področje socialnega varstva prineslo nov, inovativen in uspešen pristop, v zadnjih petih letih pa doseglo še posebno prepoznavnost, tako na področju preventive in kurative, kot tudi na področju izobraževanja strokovnih delavcev v socialnem varstvu, čeprav na tem področju vsi delujejo že precej dlje.

 

Predlagatelj za podelitev nagrade za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih na področju socialnega varstva za skupino sodelavcev Frančiškanskega družinskega inštituta, in sicer dr. Christianu Gostečniku, dr. Lii Katarini Kompan Erzar in dr. Tomažu Erzarju je Frančiškanski družinski inštitut. Predlog so podprli tudi: Družinski inštitut Bližina, Inštitut Krog, Socialna zbornica Slovenije, Družinski center Mir ter Zakonski in družinski inštitut Novo mesto.

 

 

 

 

Dr. Christian Gostečnik, izredni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, je bil rojen 1. maja 1955 v Šmihelu nad Mozirjem, gimnazijo pa je obiskoval v Ljubljani.

 

Vstopil je v frančiškanski red in se leta 1975 vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1983 tudi diplomiral. Leta 1988 je opravil magisterij iz humanističnih znanosti na Univerzi Loyola v Chicagu. Za tem je vpisal doktorski študij iz klinične psihologije in leta 1995 doktoriral na Fakulteti za strokovno klinično psihologijo v Illinoisu - Illinois School of Professional Psychology. Med študijem je leta 1991 opravil specializacijo iz diagnostike, v letih 1992 in 1993 specializacijo iz družinske in zakonske terapije, leta 1994 pa je opravil staž iz družinske in zakonske terapije. Veliko se je ukvarjal s temami, kot so: kompulzivno ponavljanje hudih travm, mladostnik v krizi, družina alkoholikov, družina ločencev, zakonski konflikt, problemi z intimnostjo. Sodeloval je pri raznih znanstveno-raziskovalnih delih. Leta 1995 se je vrnil v Slovenijo, kjer je postal docent za psihologijo religije ter pastoralno psihologijo in medicino na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1997 tudi drugič doktoriral. Leta 1999 je doktoriral še na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na oddelku za psihologijo. Leta 2004 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

Leta 1995 je ustanovil Frančiškanski družinski center, zdaj Frančiškanski družinski inštitut, kjer deluje kot strokovni direktor in moderator klinike ter skrbi za programsko in edukativno ter raziskovalno izvajanje zastavljenega programa. Poleg navedenega je direktor psihoterapevtskega treninga in supervizor.

 

 

 

 

 

Dr. Lia Katarina Kompan Erzar, asistentka na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, je rojena 10. junija 1971.

 

Leta 1994 diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, magistrski študij pa je zaključila oktobra 1997. Doktorsko disertacijo z naslovom Človek kot bitje odnosov je uspešno zagovarjala aprila 2000 na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 1996 se je zaposlila na Frančiškanskem družinskem inštitutu, kjer od leta 1999 dela kot strokovna vodja. Uveljavila se je tudi kot supervizorka, hkrati pa je s pomočjo kolegov razvijala nov model supervizije, ki ustreza zakonski in družinski terapiji.

 

 

 

 

 

Dr. Tomaž Erzar, docent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, je rojen 22. septembra 1963.

 

Končal je gimnazijo v Ljubljani, leta 1989 pa diplomiral na Oddelku za primerjalno književnost in Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Magistrski študij je zaključil leta 1993, leta 1996 pa je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral iz sodobne francoske filozofije in psihoanalize. Od leta 2001 poučuje na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, že od leta 1998 pa je zaposlen tudi na Frančiškanskem družinskem inštitutu kot direktor izobraževalnih programov in vodja raziskovalne enote.