Skoči na vsebino

SIMONA GERENČER PEGAN, PRIZNANJE ZA DOSEŽKE NA POSAMEZNIH PODROČJIH DELA V ZADNJIH DVEH LETIH V LETU 2011

 

 

Simona Gerenčer Pegan, rojena 16. 11. 1978, je univerzitetna diplomirana socialna delavka, tolmačica slovenskega znakovnega jezika, supervizorka na področju socialnega varstva in doktorantka Fakultete za socialno delo na smeri Sociologija – Socialno delo v skupnosti. Za delo z osebami z gluhoslepoto se je usposabljala v Zagrebu, Budimpešti in Kanadi.


Simona Gerenčer Pegan je soustanoviteljica Društva gluhoslepih Slovenije DLAN in avtorica knjige Osebe z gluhoslepoto in načini sporazumevanja (2011) ter več prispevkov s področja gluhoslepote, ki so objavljeni v reviji Socialno delo. Simona Gerenčer Pegan je v času študija in zaposlitve opravljala raznovrstna prostovoljna dela na področju socialnega varstva. Posebej pa se je posvetila področju dela z osebami z gluhoslepoto, za katere je leta 2004 napisala in izvajala poseben socialni program, ki ga je potrdilo in sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. To je bil prvi posebni socialni program v Sloveniji, ki je vključeval osebe z gluhoslepoto. Program je tako osebam z gluhoslepoto nudil osnovne človekove pravice, omogočal jim je spoznavanje načinov sporazumevanja in uporabe. Specifične potrebe oseb z gluhoslepoto so narekovale ustanovitev društva, ki strokovno na podlagi sodobnih usmeritev in smernic obravnava osebe z gluhoslepoto. Simona Gerenčer Pegan je od ustanovitve društva tudi njegova strokovna sodelavka, do leta 2008 je bila tudi nosilka posebnih socialnih programov, ki jih je izvajalo društvo.

 

Kasneje je prevzela vlogo strokovne sodelavke in redno pomaga pri izvajanju posebnih socialnih programov ter prevzema vlogo tolmačice. Njena znanja in izkušnje ter usmerjenost v pomoč sočloveku in spoštljiv odnos do uporabnikov so orodja, ki jih uporablja pri neposrednem delu z uporabniki. Simona Gerenčer Pegan je v preteklih letih z neposrednim, uspešnim in kakovostnim delom z osebami z gluhoslepoto ter s prispevki na teoretičnem področju bistveno pripomogla k spremembam mišljenja in razumevanja ljudi ter strokovne javnosti o osebah z gluhoslepoto. Njena največja zasluga gre prav temu, da je v slovenskem prostoru odprla nov prostor, ki ga zavzemajo še vedno najbolj zapostavljena in ranljiva skupina ljudi.


S prvimi posebnimi socialnimi programi za osebe z gluhoslepoto so se pojavile možnosti vključevanja teh oseb. Njihove potrebe so bile tako upoštevane in zajete v programih, kar jim je dajalo osnovne človekove pravice. Med drugim tudi pravice do uporabe načina sporazumevanja, ki ga razumejo. Jezik je namreč tisti, ki vključuje, in jezik je tudi tisti, ki omogoča humanizacijo. S tem ko je prva spregovorila o osebah z gluhoslepoto, je omogočila vidnost in slišnost teh oseb in prispevala k humanizaciji odnosov do oseb z gluhoslepoto ter k humanizaciji njihove obravnave.


S strokovnimi prispevki in neposrednim delom z osebami z gluhoslepoto je v slovenskem prostoru naredila kakovosten premik pri obravnavi teh oseb. Pri delu z osebami z gluhoslepoto se kaže njena solidarnost in prispevek k humanizaciji dela. Simona Gerenčer Pegan je pri svojem delu usmerjena v iskanje človeških virov, torej tistega, kar ima človek na voljo, ne usmerja pa se v tisto, kar posamezniku manjka. S tem prevzema sodobne pristope in poglede, ki jim tudi dosledno sledi. Skupaj z uporabniki išče nove možne rešitve iz danih situacij.

 

Predlagatelji za podelitev priznanja za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih za Simono Gerenčer Pegan je Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN. Predlog je podprla Socialna zbornica Slovenije.