Skoči na vsebino

DOLGI PROGRAMI IN DODATNI DOLGI PROGRAMI SOCIALNE AKTIVACIJE

 

DOLGI PROGRAMI

 

1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

 • Predmet: tega javnega razpisa je bil sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov SA ter povezovanje z zaposlitvenimi programi v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020).
 • Namen: javnega razpisa je bil sofinanciranje 40 projektov v 15 regijah/regionalnih enotah (22 projektov v KRVS in 18 projektov v KRZS), ki bodo razvili in izvajali dolge programi SA ter bodo vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine.
 • Ključni cilj javnega razpisa je bil: aktivno vključiti 40 oseb, najprej 20 oseb v prvi 11 mesečni program in 20 oseb v drugi enajstmesečni program, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti  (razvijanje socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc ter povezovanje različnih deležnikov).
 • Ciljna skupina je: osebe mlajše od 49, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12 – krat prejele denarno socialno pomoč (v nadaljevanju: DSP).

KAZALNIKI OP EKP 2014-2020


Glede na predvidene kazalnike v OP EKP 2014-2020 bodo morali izbrani prijavitelji doseči oz. si bodo prizadevali doseči naslednja kazalnika:

 • Število vključenih oseb s strani upravičenca (40 oseb - projekt, tj. 20 oseb/ prvi dolgi program SA, 20 oseb/ drugi dolgi program SA). Število vključenih oseb s strani prijavitelja (40 oseb - projekt, tj. 20 oseb/ 1 dolgi program SA) - Na ravni celotnega javnega razpisa se predvideva vključitev 1.600 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program, in sicer 880 oseb v KRVS in 720 v KRZS.
 • Delež oseb vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu (vsaj 25 %).

PROJEKTI UPRAVIČENCEV DOLGIH PROGRAMOV SA (na dan: 15. 10. 2018):

NAZIV UPRAVIČENCA

PODROČJE, KI GA POKRIVA UPRAVIČENEC

KRZS

KRVS

Status

Število programov

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS

Velenje, Mozirje, Žalec

KRVS

v izvajanju

2

Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Idrija, Tolmin

KRZS

v izvajanju

2

Gerontološki raziskovalni inštitut

Kamnik, Domžale

KRZS

v izvajanju

2

Center ponovne uporabe, izvajanje postopkov za ponovno uporabo rabljene opreme, d.o.o., so.p.

Ormož, Ptuj

KRVS

v izvajanju

2

Ljudska univerza Ajdovščina

Ajdovščina, Nova Gorica

KRZS

zaključen

1

RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

Murska sobota

KRVS

v izvajanju

2

RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

Lendava

KRVS

v izvajanju

2

Ljudska univerza zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica

Slovenska Bistrica

KRVS

v izvajanju

2

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Novo mesto

Trebnje, Novo mesto

KRVS

v izvajanju

2

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Črnomelj, Metlika

KRVS

v izvajanju

2

Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj, Celje

Celje, Laško, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju

KRVS

v izvajanju

2

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje

Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-center, Ljubljana-Moste Polje, Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Vič Rudnik

KRZS

v izvajanju

2

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER - Croce rossa della Slovenia - associazione territoriale di Capodistria

Izola, Koper, Piran, Sežana

KRZS

v izvajanju

2

Avantus zaposlitveni center, proizvodnja in druge storitve, d.o.o.

Maribor, Ruše, Pesnica

KRVS

v izvajanju

2

Avantus zaposlitveni center, proizvodnja in druge storitve, d.o.o.

Maribor, Ruše, Pesnica

KRVS

v izvajanju

2

Zavod Jazon, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin

Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-center, Ljubljana-Moste Polje, Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Vič Rudnik

KRZS

v izvajanju

2

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

2. DODATNI JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

 • Predmet: javnega razpisa je bil sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov SA ter povezovanje z zaposlitvenimi programi v okviru OP EKP 2014-2020).
 • Namen: tega razpisa je bil sofinanciranje 21 projektov v manjkajočih regijah/ regionalnih enotah (10 projektov v KRVS in 11 projektov V KRZS), ki bodo razvili in izvajali dolge programi SA ter bodo vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine.
 • Ključni cilj tega razpisa je bil: aktivno vključiti 40 oseb, najprej 20 oseb v prvi enajstmesečni program in 20 oseb v drugi enajstmesečni program, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti  (razvijanje socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc ter povezovanje različnih deležnikov).
 • Ciljna skupina je: osebe mlajše od 49, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12 – krat prejele DSP.

 

KAZALNIKI OP EKP 2014-2020

Glede na predvidene kazalnike v OP EKP 2014-2020 bodo morali izbrani prijavitelji doseči oz. si bodo prizadevali doseči naslednja kazalnika:

 • Število vključenih oseb s strani upravičenca (40 oseb - projekt, tj. 20 oseb/ prvi dolgi program SA, 20 oseb/ drugi dolgi program SA). Na ravni celotnega javnega razpisa se predvideva vključitev 840 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program, in sicer 400 oseb v KRVS in 440 v KRZS.
 • Delež oseb vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu (vsaj 25 %).

PROJEKTI UPRAVIČENCEV DODATNIH DOLGIH PROGRAMOV SA (na dan: 15. 10. 2018):

NAZIV UPRAVIČENCA

PODROČJE, KI GA POKRIVA UPRAVIČENEC

KRZS/KRVS

Status

Število programov

Ljudska univerza Tržič

Radovljica, Tržič

KRZS

v izvajanju

2

ŠENT - slovensko združenje za duševno zdravje

Škofja Loka, Kranj

KRZS

v izvajanju

2

Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj, Celje

Slovenske Konjice

KRVS

v izvajanju

2

GRIFFIN - razvojni center podeželja, d.o.o.

Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec

KRVS

v izvajanju

2

GRIFFIN - razvojni center podeželja, d.o.o.

Dravograd, Radlje na Koroškem

KRVS

zaključen

1

GRIFFIN - razvojni center podeželja, d.o.o.

Škofja Loka, Kranj

KRZS

v izvajanju

2

GRIFFIN - razvojni center podeželja, d.o.o.

Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-center, Ljubljana-Moste Polje, Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Vič Rudnik

KRZS

zaključen

1

GRIFFIN - razvojni center podeželja, d.o.o.

Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-center, Ljubljana-Moste Polje, Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Vič Rudnik

KRZS

zaključen

1

AVANTUS zaposlitveni center, proizvodnja in druge storitve, d.o.o.

Lenart

KRVS

v izvajanju

2

 

Skupna višina sredstev v okviru vseh pogodb o sofinanciranju dolgih in dodatnih dolgih programov socialne aktivacije od leta 2017 do leta 2019 je  4.368.817,69 evrov.