Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI ZA PROGRAME SOCIALNE AKTIVACIJE

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP EKP 2014-2020) pristopil k objavi štirih javnih razpisov. 


Razpisani javni razpisi – programi socialne aktivacije:

1.    JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov 
»Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«;

 

2.    DODATNI JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov 
»Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«;

 

3.    JAVNI RAZPISza sofinanciranje projektov 
»Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«;

 

4.    JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov 
»Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« (časovno opredeljeni so vmesni programi)


Javni razpisi programi socialne aktivacije se izvajajo v obeh kohezijskih regijah: kohezijski regiji vzhodne Slovenije (v nadaljevanju KRVS) in kohezijski regiji zahodne Slovenije (v nadaljevanju KRZS).


Sredstva za financiranje projektov se zagotavljajo v okviru proračuna, delno pa jih zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev v okviru vseh pogodb o sofinanciranju projektov programov socialne aktivacije od leta 2017 do leta 2019 je dobrih 6,1 milijona evrov.