Skoči na vsebino

PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA

 

PREDNOSTNE USMERITVE SOFINANCIRANJA MREŽ PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

 

Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, si bo prizadevalo, da bodo storitve različnih izvajalcev povezane v enovit sistem. Zato pripravlja redne letne javne razpise in vsako leto sofinancira približno 200 različnih socialnovarstvenih programov, ki spodbujajo razvoj mrež institucij za nudenje pomoči posameznim vrstam uporabnikov.

 1. SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI 

 2. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
  2.1. SEZNAM SOFINANCIRANIH PROGRAMOV (.doc)
  - knjižica Mreža socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (.pdf)
  2.2. INFORMACIJA O DELOVANJU VARNIH HIŠ, ZAVETIŠČ, ZATOČIŠČ IN MATERINSKIH DOMOV TER DRUGIH PROGRAMOV S PODROČJA PREPREČEVANJA NASILJA 

 3. RAZPISI 

  INFORMACIJA za leto 2014 (18. 12. 2013):
  Sofinanciranje programov socialnega varstva, ki so vključeni v večletno sofinanciranje, bo v letu 2014 urejeno podobno kot v preteklem letu. O podpisu pogodb bodo izvajalci obveščeni takoj po novem letu, predvidoma bo podpis v drugem tednu januarja 2014.

  Javni razpis za programe socialnega varstva v letu 2014, bo predvidoma objavljen sredi januarja, in sicer bo v sklopu večletnega sofinanciranja prednostno zagotovljeno sofinanciranje verificiranim programom, ki so že bili sofinanicrani kot večletni programi. Za programe, ki ne izpolnjujejo pogojev za večletno sofinanciranje, se pa že izvajajo in je njihovo delovanje pomembno za uporabnike ter ohranitev mreže, bo dana možnost prijave na javni razpis v okviru enoletnega sofinanciranja (B programi). Prijavitelji bodo morali ob prijavi svoje delovanje izkazati z verifikacijsko listino oziroma pozitivnim mnenjem Socialne zbornice Slovenije

  Drugim programom bo dana možnost sofinanciranja v okviru nove evropske finančne perspektive predvidoma v drugi polovici leta 2014.

 4. SKLEPI o sofinanciranju programov socialnega varstva:
 5. NAVODILA za izvajanje pogodbenih obveznosti za programe socialnega varstva:
 6. OBRAZCI (poročila, zahtevki)

 7. Knjiga Evalvacija programov v socialnem varstvu (model in postopek izvedbe) (avtorji: Nino Rode, Liljana Rihter, Barbara Kobal)

 8. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva:
  Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva - Poročilo o izvajanju programov v letu 2011 (november 2012)
  Poročilo o izvajanju programov socialnega varstva v letu 2013 (junij 2014)
  Poročilo o izvajanju programov v letu 2014 (julij 2015)
  Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva v letu 2015 (julij 2016)