Skoči na vsebino

INFORMATIVNI IZRAČUN

Konec leta 2017 je bila sprejeta novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki daje pravno podlago za začetek izdajanja t. i. informativnih izračunov, s katerim bi bili vsi prejemniki pravic in subvencij po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev že pred izdajo odločbe seznanjeni z vsemi za odločitev pomembnimi dejstvi in tudi z višino posameznih pravic, ki jim pripadajo po veljavni zakonodaji. Zakon predvideva tudi uvedbo avtomatičnega informativnega izračuna.

 

Vlada RS je 4. 10. 2018  sprejela novelo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s katero želi, da se prehod na nov sistem podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev, s strani CSD po uradni dolžnosti, opravi kvalitetno, z manj problemi, zaostanki in tudi lažje za tiste, ki bodo vodili postopke odločanja o letnih pravicah iz javnih sredstev. S predlaganimi spremembami ureditve se umika masovni informativni izračun podaljševanja letnih pravic in nadomešča z mesečnim podaljševanjem letnih pravic.

 

Še vedno velja, da od decembra letošnjega leta dalje, strankam za podaljševanje letnih pravic (otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija, malice, kosilo) ne bo potrebno oddati vloge. Vlogo za priznanje pravice je treba oddati le ko oseba PRVIČ uveljavlja pravico. To pomeni, da bo stranka, kateri bo na primer pravica do otroškega dodatka potekla  decembra, januarja ne da bi oddala vlogo, dobila odločbo o podaljšanju pravice. Tisti, ki mu bo pravica potekla januarja, bo za podaljšanja brez da bi oddal vlogo prejel odločbo v februarju, in tako naprej celo leto.

 

Dokler postopki za priznanje pravic ne bodo avtomatizirani, se bo o podaljšanju pravic še nadalje odločalo z odločbo. Šele, ko bodo postopki avtomatizirani, bodo centri za socialno delo pričeli z izdajo informativnih izračunov.

 

S predlaganimi spremembami zakona še vedno sledimo dvema ključnima ciljema reorganizacije, to je
- razbremenitev strank, kar je doseženo s tem, da stranki ni treba vlagati vlog za podaljšanje letnih pravic, ker bo CSD o njih odločal po uradni dolžnosti.

- razbremenitev CSD, svoje delo opravljajo enako kot sedaj (kot pritožbeni organ delujejo le, ko pritožbi ugodijo), vloge za podaljšanje letnih pravic bo pripravil informacijski sistem, prav tako, se mesečno nadgrajujejo postopki odločanja, ki uvajajo vedno večjo stopnjo avtomatizacije.

 

Šele določen čas uporabe in postopne avtomatizacije postopkov bo pokazal stopnjo avtomatizacije, ki jo je mogoče doseči. Zaradi prevelikega tveganja, občutljivosti problematike in velikega števila ljudi, ki bi jih lahko morebitne težave pri izplačilih pravic doletele, je vlada sprejela odločitev, da se popolno avtomatizacijo uvaja postopno.