Skoči na vsebino

INFORMATIVNI IZRAČUN

Konec leta  2017 sprejeta novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev daje pravno podlago za začetek izdajanja t. i. informativnih izračunov, s katerim bodo vsi prejemniki pravic in subvencij po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev že pred izdajo odločbe seznanjeni z vsemi za odločitev pomembnimi dejstvi in tudi z višino posameznih pravic, ki jim pripadajo po veljavni zakonodaji.

 

Tako bo iz prejetega informativnega izračuna lahko stranka videla, kateri družinski člani so se upoštevali pri odmeri pravice, kateri dohodki in premoženje ter koliko znaša sama višina pravice za določeno obdobje. Na tak informativni izračun bo stranka lahko podala ugovor, v nasprotnem primeru pa bo informativni izračun dobil naravo upravnega akta, tj. odločbe. Polega ugovora na CSD, bo imela stranka možnost pravilnost in zakonitost odločitve preizkusiti tudi s pritožbo na ministrstvo oziroma uveljavljati  sodno varstvo.

 

Spremenjeni zakon predvideva, da bodo morali prejemniki letnih pravic dajati vloge za letne pravice, to so otroški dodatek, subvencija vrtca, malice in kosila ter državno štipendijo, samo še do konca novembra 2018, saj se v prihodnje planira avtomatično preverjanje izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje pravice. Z navedenim bomo razbremenili državljane z odpravo obveznosti vlaganja vlog in preprečili prekinitve v izplačevanju pravic zaradi zamude pri vložitvah novih zahtevkov.

Z informacijsko večjo avtomatizacijo postopkov na centrih za socialno delo pa bomo odpravili preveliko obremenjenost centrov z administrativno upravnimi postopki, da bodo imeli več časa za izvajanje in razvijanje dejavnosti, s katerimi se preprečujejo ali odpravljajo socialne stiske posameznikov in družin. Po reorganizaciji načrtovani za jesen 2018 se bo odločanje o letnih pravicah po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev po novi organizacijski strukturi izvajalo centralizirano, na regijskih centrih za socialo delo.

 

Zaključek popolne avtomatizacije izdajanja informativnih izračunov za letne pravice se načrtuje jeseni 2019z izdajo prvega masovnega paketa informativnih izračunov. V prihodnje bodo upravičenci do letnih pravic vsako jesen dobili na dom informativni izračun, dolžnosti vlaganja vlog pa bo ostala samo za prvo zaprosilo za pridobitev posamezne pravice in seveda sporočanje sprememb.

Cilj je zagotoviti sodoben socialnovarstveni sistem, ki omogoča enovit, hiter, strokoven in učinkovit, v uporabnika usmerjen način odločanja o pravicah iz javnih sredstev.