Skoči na vsebino

INFORMATIVNI IZRAČUN

Namen informativne odločbe je razbremeniti stranke vlaganja vlog za »podaljševanje« pravic z izdajanjem odločb po uradni dolžnosti in razbremenitev centrov za socialno delo izdajanja navedenih odločb z avtomatiziranim izdajanjem »informativnih odločb«.

 

Določene pravice, predvsem letne, bodo tako obravnavane avtomatsko in strankam ne bo potrebno vsako leto vlagati vloge. Testna oblika avtomatizirane informativne odločbe je načrtovana za konec leta 2017. Informativne odločbe bodo izdajali centri za socialno delo na podlagi avtomatiziranega sistema tiskanja in pošiljanja (podobno sistemu Finančne uprave RS).

V letu 2015 je bilo v ISCSD2 izpeljanih nekaj več kot 400.000 postopkov za več kot 250.000 družin. Pozitivnih postopkov je bilo več kot 380.000, kar pomeni okoli 90% vseh postopkov.

Ideja informativne odločbe je, da bo stranka prvič vložila vlogo za določene letne pravice (otroški dodatek, državna štipendija, znižanje plačila za programe vrtcev). Na vlogi bo opozorilo, da se bo s 1. septembrom avtomatično izdala informativna odločba ali odločba po uradni dolžnosti (če zaradi okoliščin izdaja informativne odločbe ne bo možna), vendar pa bo imela stranka možnost, da pisno odreče soglasje za izdajo avtomatične odločbe. Center za socialno delo bo po enem letu po uradni dolžnosti izdal novo (informativno/po uradni dolžnosti) odločbo, s katero bo preveril nadaljnjo upravičenost do uveljavljanih pravic. »Podaljševale« se bodo vse odločbe, veljavne na 1. september. Datum zaključka pravice ne bo več določen, ampak bo določljiv – načeloma do izdaje naslednje informativne odločbe. Zoper to odločbo bo imela stranka možnost ugovora. Odločba bo izvršljiva z odpremo in če stranka ne bo ugovarjala, bo odločba postala pravnomočna. V primeru ugovora bo center za socialno delo izpeljal ugotovitveni postopek kot do sedaj in izdal odločbo na prvi stopnji. Zoper to odločbo bo imela stranka možnost pritožbe, pritožbeni organ bo ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, tako kot velja že sedaj. Zoper odločbo druge stopnje bo imela stranka možnost sodnega varstva.

Pravna podlaga za informativno odločbo bo urejena v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ga bomo  v letu 2017 ustrezno spremenili in dopolnili.

Cilj je zagotoviti sodoben socialnovarstveni sistem, ki omogoča enovit, hiter, strokoven in učinkovit, v uporabnika usmerjen način odločanja o pravicah iz javnih sredstev.