Skoči na vsebino

SOCIALNA ZAŠČITA, PREPREČEVANJE REVŠČINE

 

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izvedlo postopek javnega naročila »Sukcesivna dobava prehrambenega blaga v obdobju 2017-2019 v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020« ter prvo odpiranje konkurence za dobavo prehrambenega blaga v letu 2017.

 

Ministrstvo je za dobavo prehrambenega blaga v letu 2017 sklenilo pogodbe z dobavitelji v višini 2.891.666,85 EUR brez DDV ter nabavilo 5.257.837,41 kg prehrambenega blaga, in sicer:

 • 621.213,00 kg pšenične bele moke TIP 500,
 • 931.000,00 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu),
 • 329.760,90 kg brušenega dolgozrnatega riža,
 • 2.356.080,00 l UVT mleka,  standardiziranega polnega mleka s 3,5% mm,
 • 397.686,00 l jedilnega rafiniranega sončničnega olja,
 • 298.568,10 kg konzervirane zelenjave - fižol,
 • 323.529,4118 kg konzervirane zelenjave - pelati.

Pogodbe o dobavi je ministrstvo na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila za dobavo prehrambnega blaga v leto 2017 sklenilo z naslednjimi dobavitelji:

 • za pšenično belo moko TIP 500 - dobavitelj MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota, pogodbena vrednost 136.666,86 EUR brez DDV,
 • za jajčne testenine (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu) - dobavitelj MLINOTEST Živilska industrija d.d., pogodbena vrednost 688.667,00 EUR brez DDV,
 • za brušen dolgozrnat riž - dobavitelj Euricom S.p.A.., pogodbena vrednost 199.999,99 EUR brez DDV,
 • za UVT mleko - dobavitelj MEDIA proizvodnja, trgovina in turizem d.o.o.., pogodbena vrednost 1.001.333,00 EUR brez DDV,
 • za jedilno rafinirano sončnično olje - dobavitelj TOVARNA OLJA GEA d.d., pogodbena vrednost 401.667,00 EUR brez DDV,
 • za konzervirano zelenjavo - fižol - dobavitelj PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana, pogodbena vrednost 243.333,00 EUR brez DDV,
 • za konzervirano zelenjavo - pelati - dobavitelj PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana, pogodbena vrednost 220.000,00 EUR brez DDV.

 

Vsa hrana bo dobavljena v treh fazah dobave po naslednjem razporedu:

 • prva faza dobave: 20. 1. 2017 - 20. 2. 2017,
 • druga faza dobave: 15. 4. 2017 - 15. 5. 2017,
 • tretja faza dobave: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017.

 

Za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017-2020 je ministrstvo v postopku javnega razpisa za partnerski organizaciji izbralo Rdeči križ Slovenije - Zvezo združenj in Slovensko karitas ter jima za izvedbo aktivnosti dodelilo skupaj največ 950.000,00 evrov.
 
Partnerske organizacije bodo prehrambeno blago delile osebam, ki živijo ali so se znašle v težkih socialnih in materialnih razmerah. Kriterije za dodeljevanje teh izdelkov bosta določili partnerski organizaciji ter potencialne prejemnike tudi obvestili o razpoložljivi hrani. Ogroženim osebam bosta obe partnerski organizaciji nudili različne aktivnosti socialnega vključevanja.


Podatki: