Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOCIALNA ZAŠČITA, PREPREČEVANJE REVŠČINE

 

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 v letu 2019 nabavilo 4.113.822,40 kg prehrambnega blaga, in sicer:

 • 520.547,00 kg pšenične bele moke TIP 500,
 • 374.279,51 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu),
 • 246.151,16 kg brušenega dolgozrnatega riža,
 • 2.018.942,00 l UVT mleka,  standardiziranega polnega mleka s 3,5% mm,
 • 503.425,00 l jedilnega rafiniranega sončničnega olja,
 • 235.921,20 kg konzervirane zelenjave - fižol,
 • 214.556,62 kg konzervirane zelenjave - pelati,

v skupni višini 3.198.038,06 EUR. 85% sredstev sofinancira EU iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. 

Prehrambno blago bodo v skladišča partnerskih organizacij Rdečega križa Slovenije - Zveza združenj in Slovenske karitas dobavljali sledeči dobavitelji:

 • Mlinopek podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota, ki bo dobavilo  pšenično belo moko TIP 500 v vrednosti 187.396,92 EUR brez DDV,
 • Mlinotest živilska industrija d.d., ki bo dobavilo jajčne testenine (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu) v  vrednosti 456.621,00 EUR brez DDV,
 • Podravka trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana, ki bo dobavilo brušen dolgozrnat riž, v vrednosti 211.690,00 EUR brez DDV, konzervirano zelenjavo – fižol v vrednosti 212.329,00 EUR brez DDV in konzervirano zelenjavo – pelate v vrednosti 178.082,00 EUR brez DDV,
 • Media proizvodnja, trgovina in turizem d.o.o. bo dobavilo UVT mleko v  vrednosti 1.191.175,78 EUR brez DDV,
 • Tovarna olja Gea d.d., ki bo dobavilo jedilno rafinirano sončnično olje, v  vrednosti 483.288,00 EUR brez DDV.

Prehrambno blago bo dobavljeno v treh fazah po naslednjem razporedu:

 • prva faza dobave: 15. 1. 2019 - 28. 2. 2019,
 • druga faza dobave: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019,
 • tretja faza dobave: 1. 9. 2019 - 30. 9. 2019.

Razdeljevanje prehrambnega blaga bo potekalo na več kot 370 razdelnih mestih partnerskih organizacij po celotni državi. Partnerske organizacije bodo prehrambno blago delile osebam, ki živijo ali so se znašle v težkih socialnih in materialnih razmerah. Kriterije za dodeljevanje blaga bosta določili partnerski organizaciji ter potencialne prejemnike tudi obvestili o razpoložljivi hrani. Ogroženim osebam bosta obe partnerski organizaciji tekom leta na večih lokacij nudili tudi različne aktivnosti socialnega vključevanja (delavnice, individualno psihosocialno svetovanje, krepitev socialnih veščin, znanj in spretnosti, izobraževanja, ipd.). Za izvedbo razdeljevanja hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov bosta partnerski organizaciji v letu 2019 skupaj prejeli 319.803,00 EUR, od katerih 85% prispeva EU iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.