Skoči na vsebino

EVROPSKO LETO BOJA PROTI REVŠČINI IN SOCIALNI IZKLJUČENOSTI EL 2010

ZAKAJ EVROPSKO LETO 2010?

 

Revščina in izključevanje ne prizadeneta le blaginje posameznikov in njihove zmožnosti zavzeti dejavno vlogo v družbenem življenju; slabita tudi gospodarski razvoj. Unija želi ponovno potrditi pomen skupne odgovornosti v boju proti revščini; ta nedvomno vključuje nosilce odločanja, k odzivu pa poziva tudi akterje v javnem in zasebnem sektorju. Med cilji evropskega leta so prizadevanja dati glas tistim, ki vsakodnevno doživljajo revščino in socialno izključenost.

 

Od leta 1983 je Evropa vsako leto dala pobudo za akcijo ozaveščanja "evropsko leto", namenjeno informiranju evropskih državljanov in razpravljanju z njimi v prizadevanjih za spremembo miselnosti in vedenja. Te pobude zagotavljajo tudi priložnosti za pritegovanje pozornosti nacionalnih vlad k socialnim temam. Leta 2008 je Unija praznovala evropsko leto multikulturnega dialoga, leta 2007 so bile v ospredju enake možnosti, leta 2006 pa mobilnost delavcev.

 

 


 

CILJI


V samem jedru tega evropskega leta so štirje meddisciplinarni cilji:

  • Priznavanje pravic: priznavanje temeljne pravice ljudi, ki živijo v revščini in socialni izključenosti, do dostojnega življenja in polne vključenosti v družbo;
  • Deljena odgovornost in udeleženost: večje sodelovanje javnosti pri politiki in ukrepih socialne vključenosti, ki poudarjajo skupinsko in posameznikovo odgovornost v boju proti revščini in socialni izključenosti ter spodbujajo udeleženost vseh javnih in zasebnih akterjev;
  • Kohezija: spodbujanje bolj povezane družbe, kjer nihče ne dvomi v to, da družba kot celota z izkoreninjenjem revščine pridobi;
  • Zavezanost in konkretni ukrepi: obnovitev trdne politične zavezanosti EU in držav članic, da se bodo borile proti revščini in socialni izključenosti, ter vključevanje vseh ravni upravljanja v prizadevanja za dosego tega cilja.

 


 

PRORAČUN

 

Evropskemu letu 2010 bodo dodeljena proračunska sredstva v višini najmanj 26 milijonov evrov, od tega bo 17 milijonov evrov zagotovila Evropska unija. Mogoče je dodatno financiranje iz zasebnih virov.

 

 


 

LOGO

 

logo v slovenščini (.jpg)

logo v angleščini (.jpg)

 

 

Pogoji uporabe loga:

 

Za dejavnosti, ki ne prejemajo nobenih finančnih sredstev, se lahko dovoli uporaba loga evropskega leta 2010 in se jih k temu spodbuja, če v celoti izpolnjujejo cilje evropskega leta.

 

Na nacionalni ravni bodo nacionalna izvajalska telesa to podporo odobrila za pobude, ki jih sprejmejo javne ali zasebne organizacije na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, če promotorji teh pobud dokažejo, da te dejavnosti:

  • potekajo med evropskim letom 2010 (od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010);
  • pomagajo uresničiti enega ali več ciljev evropskega leta;
  • ustrezajo nacionalni strategiji, kot je opredeljena v nacionalnih programih.

Dejavnosti ali prireditve na ravni EU, ki imajo močno razsežnost EU ali nadnacionalni značaj ali potekajo v nesodelujočih državah, so lahko prav tako upravičene do nefinančne podpore. Zanje se bo prejelo pisno dovoljenje, da lahko uporabljajo logo, poleg tega se za te dejavnosti lahko zaprosi za gradiva v zvezi z evropskim letom 2010, če upoštevajo ista pravila, kot so omenjena zgoraj.

 

 


 

URADNA SPLETNA STRAN:          http://www.2010againstpoverty.eu/