Skoči na vsebino

SKLAD ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM - POMOČ V LETIH 2014 IN 2015

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim izvedlo postopek prvega javnega naročila za dobavo blaga v višini 1.187.243,00 EUR ter nabavilo 2.134.560 kg prehranskih izdelkov, in sicer:

  • 388.000 kg pšenične moke,
  • 455.500 kg nejajčnih testenin,
  • 263.000 kg brušenega riža,
  • 148.000 l jedilnega rafiniranega sončničnega olja,
  • 813.560 l UVT mleka. 

Pogodbe o dobavi je ministrstvo na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila sklenilo z naslednjimi dobavitelji:

  • za pšenično moko in nejajčne testenine – dobavitelj Poslovni sistem Mercator d.d., pogodbena vrednost 402.000,00 EUR,
  • za brušen riž – dobavitelj Žito prehrambena industrija d.d., pogodbena vrednost 263.000,00 EUR,
  • za jedilno rafinirano sončnično olje – European Rice Company S.p.A., pogodbena vrednost 168.243,00 EUR,
  • za UVT mleko - dobavitelj Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., pogodbena vrednost 480.000,00 EUR.

Hrana se je razdeljevala ogroženim osebam do konca leta 2015. Za izvedbo razdeljevanja hrane ter izvajanje aktivnosti socialnega vključevanja najbolj ogroženih oseb je ministrstvov postopku javnega razpisa za partnerski organizaciji izbralo Rdeči križ Slovenije in Slovensko karitas ter jima za izvedbo aktivnosti dodelilo skupaj 130.000 EUR.