Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki tem osebam (uporabnikom) v skladu z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela.

 

Vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirano in se izvaja tako, da uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, stimulira občutek koristnosti in samopotrditve. Storitev zagotavlja tudi druge oblike varstva, ki uporabnikom in njihovim družinam omogočajo delovno in socialno udejstvovanje.

 

Uporabnikom, to so odrasle osebe z lažjo, zmernoali težjo motnjo v duševnem razvoju omogoča tudi nagrajevanje za opravljeno delo v skladu s splošnim aktom izvajalca.

 

Osnovna oskrba zajema bivanje, prehrano, tehnično oskrbo in prevoze.

 

Posamezne osebe se vključijo v tisto obliko storitve, ki ustreza njihovim psihološkim, pedagoškim, zdravstvenim in socialnim potrebam ob upoštevanju njegove prevladujoče, primarne motnje.

 

Izvajalci storitve vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji so varstveno delovni centri.

 

Prošnjo za vključitev ali premestitev v storitev vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na obrazcu, ki je priloga Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, na voljo pa je tudi na našem spletišču.