Skoči na vsebino

OBRAZCI - POROČILA

 

1. Delna in končna poročila o izvajanju javnih socialnovarstvenih programov, zahtevki:

 

 

 2. Delna in končna poročila o izvajanju razvojnih socialnovarstvenih programov, zahtevki:

 

 

2. Delna in končna poročila o izvajanju za programe B:

 

 

3. Drugi obrazci:

 

4. ARHIV poročil in zahtevkov: 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005

 

 

 

5. INFORMACIJE GLEDE PRIPRAVE POROČIL ZA LETO 2016 IN MOREBITNEGA VRAČANJA NEPORABLJENIH  SREDSTEV
 

V primeru vračanja sredstev za programe socialnega varstva, sofinancirane v letu 2016, se prijavitelji obrnite na skrbnika pogodbe za leto 2016.

 

Vračilo sredstev za programe socialnega varstva, ki so bili sofinancirani v letu 2016, opravite v proračun RS (Izvrševanje proračuna), in sicer:
 
TRR in sklici za vračilo sredstev:
 
1. Socialna rehabilitacija zasvojenih (2. člen pogodbe - postavka 2485)
TRR: 01100-6300109972
model: 18
SKLIC: 26115-7141998-24852016
 
2. Razvojni in eksperimentalni programi (2. člen pogodbe - postavka 4072)
TRR: 01100-6300109972
model: 18
SKLIC: 26115-7141998-40722016
 
3. Materinski domovi, zavetišča in zatočišča za otroke in ženske žrtve nasilja (2. člen pogodbe - postavka 4074)
TRR: 01100-6300109972
model: 18
SKLIC: 26115-7141998-40742016
 
4. Duševno zdravje (2. člen pogodbe - postavka 4075)
TRR: 01100-6300109972
model: 18
SKLIC: 26115-7141998-40752016
 
5. Programi za invalide (2. člen pogodbe - postavka 5821)
TRR: 01100-6300109972
model: 18
SKLIC: 26115-7141998-58212016
 
6. Terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim in družinam (2. člen pogodbe - postavka 5791)
TRR: 01100-6300109972
model: 18
 
Po vračilu sredstev pošljite na ministrstvo, na e-naslov: gp.mddsz(at)gov.si, fotokopijo plačilnega naloga s pripisom z navedbo imena programa in številko pogodbe.