Skoči na vsebino

OBRAZCI - POROČILA

1. Delna in končna poročila o izvajanju javnih socialnovarstvenih programov, zahtevki:

 2. Delna in končna poročila o izvajanju razvojnih socialnovarstvenih programov, zahtevki:

3.INFORMACIJE GLEDE PRIPRAVE POROČIL ZA LETO 2017 IN MOREBITNEGA VRAČANJA NEPORABLJENIH  SREDSTEV 

V primeru vračanja sredstev za socialnovarstvene programe, sofinancirane za leto 2017, se prijavitelji obrnite na skrbnika pogodbe za leto 2017. 

Vračilo sredstev za socialnovarstvene programe, ki so bili sofinancirani za leto 2017, opravite v proračun RS (Izvrševanje proračuna RS), in sicer: 

TRR in sklici za vračilo sredstev: 

1. JAVNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI - proračunska postavka 170083:

TRR: 01100-6300109972 

model: 18 

SKLIC: 26115-7141998-17008317

2. RAZVOJNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI - proračunska postavka 170082:

TRR: 01100-6300109972 

model: 18 

SKLIC: 26115-7141998-17008217 

Po vračilu sredstev pošljite na ministrstvo po elektronski pošti na e-naslov: gp.mddsz(at)gov.si fotokopijo plačilnega naloga s pripisom z navedbo imena programa in številko pogodbe. 

 

Po vračilu sredstev pošljite na ministrstvo, na e-naslov: gp.mddsz(at)gov.si, fotokopijo plačilnega naloga s pripisom z navedbo imena programa in številko pogodbe.
 

4. ARHIV poročil in zahtevkov: 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005