Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM SOFINANCIRANIH VEČLETNIH PROGRAMOV

PROGRAMI SOCIALNE REHABILITACIJE ZASVOJENIH...

 

... programi, ki vključujejo preprečevanje tveganj in težav v zvezi z uživanjem drog in drugimi zasvojenostmi, zmanjšanje socialne škode, ki jo povzroča uživanje drog ter zmanjšanje števila zasvojenih; programi se odvijajo v dnevnih centrih, terapevtskih skupnostih, komunah ali pisarnah za svetovanje in informiranje:

  1. Center za socialno delo Kranj - Program za pomoč in terapijo zasvojenih
   Slovenski trg 1, 4000 Kranj
   e-pošta: mile.hodnik(at)siol.net, nina.jerman(at)siol.net
  2. Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje - Korak
   Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana
   e-pošta: marjan.voncina(at)gov.si
  3. Društvo Projekt Človek - Projekt Človek
   Malenškova 11, 1000 Ljubljana
   e-pošta: projekt.clovek1(at)siol.net
  4. Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti »Zdrava pot« - Dnevni center in zavetišče
   Krekova 12a, 2000 Maribor
   e-pošta: zdrava.pot(at)email.si
  5. Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec - Dnevni center za mladostnike, ki uživajo drogo, in njihove svojce Levstikova 15, 3310 Žalec
   e-pošta: dzelva-eureka(at)s5.net
  6. Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam "Pomoč", Sežana - Podpora osebam, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog, in njihovim svojcem
   Ulica 1. maja št. 1, 6210 Sežana
   e-pošta: poind(at)siol.net
  7. Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper - Delo z odvisniki od drog in njihovimi svojci
   Župančičeva 6, 6000 Koper
   e-pošta: drustvo.svit(at)siol.net
  8. Društvo ženska svetovalnica - Pomoč pri motnjah hranjenja
   Langusova21, 1000 Ljubljana
   e-pošta: zenska.svetovalnica(at)guest.arnes.si 
  9. Muza– Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja - Svetovalnica za motnje hranjenja
   Sp. Dobrava 12, 4245 Kropa
   e-pošta: svetovalnica.muza(at)volja.net
  10. "UP" Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije - Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem
   Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana
   e-pošta: drustvo.up(at)siol.net
  11. Zavod Pelikan Karitas - Program pomoči in celodnevnega bivanja za zasvojene
   Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana
   e-pošta: pelikan(at)karitas.si
  12. Zavod Pelikan Karitas - Terapevtska skupnost "SREČANJE"
   Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana
   e-pošta: pelikan(at)karitas.si
  13. Zavod Salesianum - Skala – Mladinska ulična vzgoja
   Rakovniška 6, 1001 Ljubljana
   e-pošta: salesianum(at)salve.si
  14. Zavod VIR –preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog - Programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem prepovedanih drog
   Vrunčeva 9, 3000 Celje
   e-pošta: zavod.vir(at)siol.net
  15. Združenje DrogArt - Preprečevanje škodljivih posledic plesnih drog med mladimi
   Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
   e-pošta: info(at)drogart.si
  16. ZZVMB -Center za preprečevanje odvisnosti Maribor
   Prvomajska 1, 2000 Maribor
   e-pošta: drago.perger(at)zzv-mb.si
  17. Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma - Terensko delo z uporabniki nedovoljenih drog
   Hacquetova ulica 9, 1000 Ljubljana
   e-pošta: drustvo.stigma(at)siol.net
  18. Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma - Program zmanjševanja škode zaradi drog
   Hacquetova ulica 9, 1000 Ljubljana
   e-pošta: drustvo.stigma(at)siol.net

 

EKSPERIMENTALNI IN RAZVOJNI PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA...

 

... gre za programe, ki vključujejo programe centrov za kratkotrajno ali celodnevno obravnavo ter oskrbo otrok in mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje, programi specializiranih preventivnih programov, namenjeni otrokom z že zaznanimi težavami, programi svetovanja prek telefona otrokom in mladostnikom, programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč, programi sprejemališč ali zavetišč za brezdomce ter drugi programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk:

  1. Center za socialno delo Ilirska Bistrica - Dnevni center Sonček
   Levstikova 3, 6250 Ilirska Bistrica
   e-pošta: gpcsd.ilirs(at)gov.si
  2. Center za socialno delo Kranj - Škrlovec - dnevni center za mlade in družine
   Slovenski trg 1, 4000 Kranj
   e-pošta: gpcsd.kranj(at)gov.si
  3. Center za socialno delo Ljubljana – Center - Zavetišče za brezdomce
   Resljeva 18, 1000 Ljubljana
   e-pošta: zvone.mikic(at)gov.si
  4. Center za socialno delo Ljubljana Moste - Polje - Svetovalnica Fužine
   Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana
   e-pošta: marjan.voncina(at)gov.si
  5. Center za socialno delo Ljubljana Moste - Polje - Skupni programi za mlade CSD Ljubljana Moste - Polje - Program učno-vzgojne pomoči
   Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana
   e-pošta: marjan.voncina(at)gov.si
  6. Center za socialno delo Ljubljana Vič – Rudnik - Mladinsko središče VIČ - integracija socialno izključenih otrok in mladostnikov
   Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
   e-pošta: gpcsd.ljvic(at)gov.si
  7. Center za socialno delo Maribor - Zavetišče za brezdomce
   Dvorakova 5, 2000 Maribor
   e-pošta: csdmb(at)gov.si
  8. Društvo center za pomoč mladim - Svetovalnica za mlade s podpornimi programi Ljubljana
   Kersnikova 4, 1000 Ljubljana
   e-pošta: ursa.rozman(at)guest.arnes.si
  9. Društvo za nenasilno komunikacijo - Društvo za nenasilno komunikacijo, Individualno svetovalno in podporno terapevtsko delo in telefonsko informativno svetovalna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo nasilja / Individualno svetovalno in terapevtsko delo s povzročitelji nasilja ter telefonsko informativno svetovalna pomoč / Individualno svetovalno delo z mladimi in otroki, ki imajo izkušnjo nasilja 
   Miklošičeva 36, 1000 Ljubljana
   e-pošta: drustvo.dnk(at)drustvo-dnk.si
  10. Društvo za preventivno delo - Mladinske delavnice
   Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
   e-pošta: drustvo.pd(at)guest.arnes.si
  11. Društvo Ženska svetovalnica - Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja
   Langusova 21, 1000 Ljubljana
   e-pošta: zenska.svetovalnica(at)guest.arnes.si
  12. Frančiškanski družinski institut - Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju
   Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana
   e-pošta: fdi(at)siol.net
  13. Inštitut Antona Trstenjaka za psihologijo, logopedijo in antropohigieno - Razvoj in širjenje programov samopomoči za pripravo na kakovostno starost
   Resljeva 7, 1000 Ljubljana
   e-pošta: info(at)inst-antonatrstenjaka.si  
  14. Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva - Svetovanje, zagovorništvo in psihosocialna pomoč prosilcem za azil, beguncem in tujcem v Republiki Sloveniji
   Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana
   e-pošta: info(at)filantropija.org
  15. Slovensko društvo HOSPIC - Spremljanje umirajočih bolnikov in svojcev
   Kersnikova 6/VI, 1000 Ljubljana
   e-pošta: hospic(at)siol.net
  16. Škofijska Karitas Maribor - Sprejemališče za brezdomce
   Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
   e-pošta: skofijska.karitas.maribor(at)siol.net
  17. Združenje za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije - Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalnih in lokalih mrežah
   Masarykova 23, 1000 Ljubljana
   e-pošta: zsggs(at)siol.net
  18. Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije - Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno starost na področju medčloveških odnosov
   Resljeva cesta 11, p. p. 4443, 1000 Ljubljana
   e-pošta: mateja.erzen(at)gmail.com
  19. Zveza prijateljev mladine Slovenije - Nacionalna mreža TOM  (telefon otrok in mladostnikov)
   Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana
   e-pošta: zpm.slovenije(at)zveza-pms.si
  20. JZ Socio - Zavetišče za brezdomce
   Stanetova ulica 4, 3000 Celje 
   e-pošta: socio(at)siol.net
  21. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto - Dnevni center za otroke 
   Rozmanova ulica 30, 8000 Novo Mesto
   e-pošta: drpd_nm(at)siol.net
  22. Mestna zveza upokojencev - Dnevni centri za starejše (DCA - Dnevni centri aktivnosti za starejše)
   Zrinjskega cesta 2, 1000 Ljubljana
   e-pošta: mzu(at)siol.net
  23. Zveza društev upokojencev Slovenije - Starejši s prostovoljnim delom za večjo kvaliteto lastnega življenja in življenja vrstnikov - vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim na domu
   Kebetova 9, 1000 Ljubljana
   e-pošta: matejakozuh(at)zdus-zveza.si, neza(at)zdus-zveza.si
  24. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice - Dnevni distribucijski center s terenskim delom za brezdomce
   Pražakova 6, 1000 Ljubljana
   e-pošta: info(at)kraljiulice.org
  25. Škofijska Karitas Koper - Pomoč brezdomcem
   Skalniška 1, 5250 Solkan
   karitas.koper(at)rkc.si
  26. Mozaik - društvo za socialno vključenost - Zavetišče za brezdomce
   Lendavska 1, 9000 Murska Sobota
   info(at)mozaik-drustvo.si


PROGRAMI DUŠEVNEGA ZDRAVJA...

 

... gre za programe, ki vključujejo uporabnike - osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju; programi vključujejo dnevne centre, pisarne za informiranje in svetovanje za uporabnike, programe zagovorništva in različne samopomočne skupine ter programe za svojce oseb, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju:

  1. ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju - Dnevni center Ljubljana
   Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana
   e-pošta: info(at)altra.si
  2. ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju - Program mreže stanovanjskih za osebe, ki imajo dolgotrajne psihosocialne težave in potrebujejo rezidencialno oskrbo
   Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana
   e-pošta: info(at)altra.si
  3. ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju - Svetovalnica Altra
   Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana
   e-pošta: info(at)altra.si
  4. Center za socialno delo Koper - Dnevni center Barčica
   Vergerjev trg 3, 6000 Koper
   e-pošta: barcica(at)siol.net
  5. Center za socialno delo Koper - Stanovanjska skupina Val
   Vergerjev trg 3, 6000 Koper
   e-pošta: barcica(at)siol.net
  6. Društvo Vezi Sežana - Dnevni centri Vezi
   Štorje 26, 6210 Sežana
   e-pošta: drustvo.vezi(at)siol.net
  7. Društvo Vezi Sežana - Mreža stanovanjskih skupin 
   Štorje 26, 6210 Sežana 
   e-pošta: društvo.vezi@siol.net
  8. Zaupni telefon Samarijan - Zaupni telefon za klic v duševni stiski
   p. p. 2008, 1001 Ljubljana
   e-pošta: samarijan(at)email.si
  9. OZARA Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja - Mreža dnevnih centrov
   Ljubljanska ul. 9, 2000 Maribor
   e-pošta: info(at)ozara.org
  10. OZARA Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja - Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
   Ljubljanska ul. 9, 2000 Maribor
   e-pošta: info(at)ozara.org
  11. OZARA Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost - Mreža pisarn za informiranje
   Ljubljanska ul. 9, 2000 Maribor
   e-pošta: info(at)ozara.org
  12. ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje - Dopolnilna mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju
   Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana
   e-pošta: info(at)sent-si.org
  13. ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje - Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju
   Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana
   e-pošta: info(at)sent-si.org
  14. ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje - Stanovanjske skupine 
   Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana
   e-pošta: info(at)sent-si.org

 

PROGRAMI ZA INVALIDE...

 

... gre za programe, ki omogočajo invalidnim osebam čim bolj neodvisno življenje:

 1. Društvo distrofikov Slovenije -Neodvisno življenje distrofikov
  Linhartova 1/III, 1000 Ljubljana
  e-pošta: info(at)drustvo-distrofikov.si
 2. YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa - Neodvisno življenje hendikepiranih
  Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana
  e-pošta: yhd(at)mail.ljudmila.org
 3. Društvo študentov invalidov Slovenije - Osebna asistenca za študente invalide 
  Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 
  e-pošta: info(at)dsis-drustvo.si
 4. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije - Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih
  Groharjeva 2, 1000 Ljubljana
  e-pošta: zdsss(at)zveza-slepih.si
 5. Sklad Silva- društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami
  Fijeroga 10,  6274 Šmarje
  e-pošta: sklad.silva(at)gmail.com


PROGRAMI MATERINSKIH DOMOV IN ZAVETIŠČ...

 

... gre za programe mreže materinskih domov in zavetišč ter programov psihosocialne pomoči za ženske in otroke, žrtve nasilja:

 1. Center za socialno delo Krško - Zavetišče Pepcin dom
  Cesta krških žrtev 1, 8270 Krško
  e-pošta: marjana.secen(at)gov.si
 2. Center za socialno delo Maribor - Varna hiša
  Dvorakova ulica 5, 2000 Maribor
  e-pošta: csdmb(at)csdmb.sigov.mail.si
 3. Center za socialno delo Maribor - Materinski dom Maribor 
  Dvorakova ulica 5, 2000 Maribor 
  e-pošta: materinski.dom(at)triera.net
 4. Društvo regionalna varna hiša Celje - Varna hiša
  p. p. 347, 3000 Celje
  e-pošta: varna.hisa(at)siol.net
 5. Društvo SOS telefon - Zatočišče za ženske in otroke, žrtve nasilja, Ljubljana
  p. p. 2726, 1000 Ljubljana
  e-pošta: drustvo-sos(at)drustvo-sos.si
 6. Društvo SOS telefon - SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja 
  p. p. 2726, 1000 Ljubljana 
  e-pošta: drustvo-sos(at)drustvo-sos.si
 7. Društvo za pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske - Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja na Gorenjskem
  Slovenski trg 1, p. p. 575, 4000 Kranj
  e-pošta: vh.gorenjska(at)siol.net
 8. Društvo Ženska svetovalnica - Krizni center Ženske svetovalnice
  Langusova ulica 21, 1000 Ljubljana
  e-pošta: zenska.svetovalnica(at)guest.arnes.si
 9. Društvo življenje brez nasilja - Varna hiša Novo mesto
  p. p. 345, 8000 Novo mesto
 10. JZ Socio - Materinski dom
  Stanetova 4, 3000 Celje
  e-pošta: suzi.kvas(at)siol.com
 11. Zavod Emma - Center za pomoč žrtvam nasilja
  p. p. 900, 1000 Ljubljana
  e-pošta: info(at)zavod-emma.si
 12. Zavod Karitas Samarijan Solkan - Materinski dom Solkan in Dom Karitas na cesti
  Skalniška 1, 5250 Solkan
  e-pošta: karitas.samarijan(at)siol.net
 13. Zavod Pelikan - Karitas - Materinski dom (Gumnišče, Višnja gora)
  Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana
  e-pošta: materinski.dom(at)karitas.si
 14. Društvo varnega zavetja Ljutomer - Varna hiša Pomurja 
  e-pošta: vh.ljutomer(at)siol.net
 15. CSD Ptuj - Varna hiša Ptuj
  Trstenjakova 5 a, 2250 Ptuj
  e-pošta: gpcsd.ptuj(at)gov.si
 16. CSD Ljubljana Šiška - Materinski dom Ljubljana
  Celovška 195, 1000 Ljubljana
  e-pošta: materinski.dom(at)gov.si
 17. Društvo za nenasilno komunikacijo Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
  Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
  e-pošta: info(at)drustvo-dnk.si
 18. Zavod Karitas Samarijan - Varna hiša Karitas za Primorsko
  Skalniška 1, 5250 Solkan
  e-pošta: karitas.samarijan(at)siol.net
 19. Škofijska Karitas Maribor - Materinski dom Mozirje in Žalec
  Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
  e-pošta: info(at)karitasmb.si

 

Tudi na spletnem mestu Inštituta RS za socialno varstvo najdete seznam programov socialnega varstva, razdeljen po ciljnih skupinah.