Skoči na vsebino

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

 

V  Sloveniji na področju socialnega varstva že več kot desetletje poteka prenos izvajanja širitev različnih oblik strokovne pomoči na zasebni sektor. Pretežni del teh storitev opravljajo nevladne organizacije, ki pogosto dajejo pobudo za zagotavljanje posameznih storitev, ki jih vlada na podlagi ugotovljenega javnega interesa pogosto tudi sofinancira. Prav področje socialnega varstva je področje, kjer se takšna uspešnost in učinkovitost kaže še v posebni obliki, saj se oblikujejo zelo kakovostni in uporabnikom bolj prilagojeni programi.
 
Ker so se nekateri programi in njihovi izvajalci v preteklih letih izkazali s strokovnim načinom delovanja in doseženimi rezultati, je ministrstvo leta 1998 pričelo z večletnim sofinanciranjem programov. Tako smo v letu 1998 z izvajalci prvič sklenili pogodbe za obdobje petih let, saj je bilo na ta način izvajalcem zagotovljeno stabilno sofinanciranje. Sklepanje večletnih pogodb se je v naslednjih letih nadaljevalo, na osnovi javnega razpisa smo programom, ki jim je prvo petletno obdobje že poteklo in so še vedno izpolnjevali zahtevane pogoje, sofinanciranje podaljšali še za nadaljnjih pet let.

 

Tabela: Višina sredstev, ki jih MDDSZ namenja sofinanciranju programov socialnega varstva po letih

 

LETO

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

2017

14.330.916,76 evrov

2016

13.594. 912,11 evrov

2015

12.318.929,70 evrov

2014

10.500.000,00 evrov

2013

11.427.977,00 evrov

2012

11.664.917,00 evrov

2011

13.066.001,19 evrov

2010

9.681.463,35 evrov

 2009

9.068.265,30 evrov

2008

7.742.820,00 evrov

2007

6.890.140,00 evrov (1.651.153.150,00 SIT)

2006

5.243.210,65 evrov (1.256.483.000,00 SIT)

2005

5.233.984,01 evrov (1.254.271.928,00 SIT)

2004

5.298.852,45 evrov (1.269.817.000,00 SIT)

2003

4.075.102,30 evrov (976.557.516,00 SIT)

2002

3.641.933,73 evrov (872.753.000,00 SIT)

 2001

2.829.381,57 evrov (678.033.000,00 SIT)

 2000

2.093.557,00 evrov (501.700.000,00 SIT)

 1999

1.451.760,98 evrov (347.900.000,00 SIT)

1998

1.036.972,13 evrov (248.500.000,00 SIT)

 1997

710.649,31 evrov (170.300.000,00 SIT)

 1996

567.935,24 evrov (136.100.000,00 SIT)

 

 

 

Največ sredstev MDDSZ je bilo namenjenih mreži programov na področju zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog in osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma, motenj hranjenja in drugih oblik zasvojenosti. Programom na tem področju je bilo namenjenih 3.256.050,5 EUR. Več kot dva milijona evrov je MDDSZ namenilo še programom na področju duševnega zdravja in programom za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in delo s povzročitelji nasilja.

 

Kadrovski viri v programih

V sofinanciranih programih je bilo v letu 2015 zaposlenih 1.117 oseb v obsegu 842 zaposlitev. Po večletnem trendu rasti števila zaposlenih oseb v programih (od 2007 do 2011 za dobrih 38 %) je število zaposlenih v letu 2012 v primerjavi z letom prej padlo za slabih 10 %, v letu 2013 in letu 2014 pa se je zopet nekoliko dvignilo. V letu 2015 je bilo sicer stanje pri številu zaposlenih praktično identično letu prej (v letu 2014 1.120 zaposlenih, v letu 2015 pa 1.117 oseb), vendar se je obseg zaposlitev zmanjšal za 100 zaposlitev (842 zaposlitev v letu 2014, v letu 2015 pa le 741,8). To zmanjšanje je posledica dejstva, da v okviru programov socialnega varstva praktično ni bilo programov osebne asistence, ki se od leta 2015 financirajo preko posebnega razpisa MDDSZ (razen nekaj programov, ki so bili sofinancirani preko obeh razpisov).