Skoči na vsebino

VARNE HIŠE, ZAVETIŠČA, ZATOČIŠČA IN MATERINSKI DOMOVI TER DRUGI PROGRAMI ZA PREPREČEVANJE NASILJA

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v letu 2018 sofinancira spodaj navedene programe s področja varnih hiš, zavetišč, zatočišč in materinskih domov ter drugih programov s področja preprečevanja nasilja. V skladu z zakonodajo ministrstvo te programe tudi strokovno nadzira.
 
V navedenih programih je skupaj na voljo približno 445 ležišč. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva v obdobju 2013-2020 predvideva širitev mreže po vseh statističnih regijah.

OPOZORILO:

 

Ustrezno pomoč, psihosocialno svetovanje in nastanitev v primerih nasilja lahko prejmete le v spodaj navedenih varnih hišah, zatočiščih in materinskih domovih.

 

Vsi drugi izvajalci s podobnim imenom ne morejo izvajati tovrstnega programa, ker je pogoj za izvajanje tovrstnih javnih socialnovarstvenih programov po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva v obdobju 2006-2010 kandidiranje na razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva, izpolnjevanje razpisnih pogojev, sklenitev pogodbe z ministrstvom in kasnejša verifikacija programa.

 

 

VARNE HIŠE, ZAVETIŠČA, ZATOČIŠČA, KRIZNI CENTRI:

 

 

Gorenjska:

Goriška:

 • Zavod Karitas Samarijan - Varna hiša Karitas za Primorsko
  Skalniška 1, 5250 Solkan
  telefon: 041 332 038
  e-pošta: karitas.samarijan(at)siol.net

 

Obalno – kraška in notranjska:

 • Center za socialno delo Sežana - Regijska varna hiša Kras
  telefon: 070 754 530  in  05 6202 442
  fax: 05 6202 442
  e-pošta : vhkras(at)gmail.com

Jugovzodna Slovenija:

Koroška:

 • Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša
  p. p. 347, 3000 Celje,
  telefon: 03 492 63 56, 051 233 894
  e-pošta: varna.hisace(at)siol.net
  • Enota Velenje
   p. p. 504, 3323 Velenje
   telefon: 03 897 6690, 031 243 071
   e-pošta: drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net
  • Enota Slovenj Gradec
   p.p. 180, 2380 Slovenj Gradec
   telefon: 02 8829 435, 031 234 404
   e-pošta: varna.hisace(at)siol.net

Osrednjeslovenska:

 • Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja - Zatočišče za ženske in otroke
  p.p. 2726, 1001 Ljubljana
  telefon: 01 524 19 93, 080 11 55
  e-pošta: drustvo-sos(at)drustvo-sos.si
   
 • Društvo za nenasilno komunikacijo - Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
  Linhartova 13, 1000 Ljubljana
  telefon: 031 736 726
  e-pošta: vh.dnk(at)siol.net
   
 • Društvo ženska svetovalnica Ljubljana -  Krizni center za ženske in otroke žrtve nasilja
  telefon: 031 233 211 
  e-pošta: kc@svetovalnica.org

Podravska:

 • Center za socialno delo Maribor - Varna hiša Maribor
  Zagrebška c. 72, 2000 Maribor
  telefon: 02 250 66 00, 02 480 11 86, 041 770 383
  e-pošta:  gpcsd.maribor(at)gov.si , varnahmb@t-2.net
   
 • Center za socialno delo Ptuj - Varna hiša Ptuj
  Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj
  telefon: 02 787 56 00
  e-pošta: gpcsd.ptuj(at)gov.si

Pomurska:

 • Društvo varnega zavetja Pomurje - Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
  p. p. 18, 9240 Ljutomer
  telefon: 02 584 83 90
  e-pošta: vh.ljutomer(at)siol.net

Savinjska:

 • Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša
  p. p. 347, 3000 Celje
  telefon: 03 492 63 56
  e-pošta: varna.hisace(at)siol.net

Spodnjeposavska:

 • Center za socialno delo Krško, Zavetišče Pepcin dom
  Cesta krških žrtev 1, 8270 Krško
  telefon: 07 492 49 50
  e-pošta: gpcsd.krsko(at)gov.si , vhkrsko@gmail.com


MATERINSKI DOMOVI:   

Gorenjska:

Goriška:

 • Zavod Karitas Samarijan - Materinski dom Solkan in Šempeter
  Skalniška 1, 5250 Solkan
  telefon: 05 330 02 34 (Solkan), 05 997 20 52 (Šempeter)
  e-pošta: karitas.samarijan(at)siol.net

Osrednjeslovenska:

 • Center za socialno delo Ljubljana Šiška - Materinski dom Ljubljana
  Jarška c. 23, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 283 37 35, 01 583 98 00, dežurni GSM: 051 422 024
  e-pošta: materinskidom(at)gov.si
   
 • Zavod Pelikan Karitas -  Materinski dom Gumnišče in Materinski dom Škofljica
  • Materinski dom Ljubljana
   Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana
   telefon: 01 366 77 31, 051 339 715
   e-pošta: materinski.dom@karitas.si , pelikan@karitas.si
  • Materinski dom Škofljica
   Gumnišče 2, 1291 Škofljica
   telefon: 01 366 77 31, 051 339 715
   e-pošta: materinski.dom@karitas.si , pelikan@karitas.si

Podravska:

 • Center za socialno delo Maribor - Materinski dom Maribor
  Dvorakova ul. 5, 2000 Maribor
  telefon: 02 623 25 26, 02 250 66 00
  e-pošta: gpcsd.maribor(at)gov.si

Savinjska:

 • JZ Socio - Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje - Materinski dom Celje
  Kocenova 8, 3000 Celje
  telefon: 03 492 10 15, 034 921 014
  e-pošta: materinski.dom@siol.net
   
 • Škofijska Karitas Maribor - Materinski dom Mozirje in Žalec
  Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
  telefon: 059 08 03 50
  e-pošta: info(at)karitasmb.si

 Pomurska

 • Škofijska Karitas Murska Sobota - Prvi pomurski materinski dom s svetovalnico
  Gregorčičeva 4a, 9000 Murska Sobota
  telefon: 031 522 685, 031 404 683
  e-pošta: materinski.dom@ms.karitas.si , md.svetovalnica@gmail.com

 

Materinski domovi, varne hiše in zavetišča sodijo v mrežo javnih socialno varstvenih programov po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020. Javni socialnovarstveni programi so dopolnilo k socialnovarstvenim storitvam. Njihovi izvajalci so predvsem nevladne in humanitarne organizacije ter zasebniki, na področju programov za invalide pa zlasti invalidske organizacije. Programi so namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov in skupin, in sicer tako, da kar najbolj upoštevajo potrebe uporabnikov in konkretne potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo. Njihovo financiranje zagotavljajo država, lokalna skupnost in uporabniki ali drugi zainteresirani subjekti.
    
Za izvajanje javnih programov bo pogoj strokovna verifikacija programovin sprotno ocenjevanje programov, vključenih v mrežo. Razvojni in eksperimentalni programi socialnega varstva, ki so bili do leta 2005 sofinancirani na podlagi sklepa o večletnem sofinanciranju, lahko po uspešni verifikaciji postanejo javni socialnovarstveni programi.
 
S postopkom verifikacije programov smo  začeli leta 2007, kar je tudi pogoj za vključevanje v mrežo javnih socialnovarstvenih programov. Programi, ki želijo biti vključeni v sofinanciranje za daljše časovno obdobje  morajo pridobiti verifikacijo programa pred  prijavo na javni razpis. 


PROGRAMI SVETOVANJA V PRIMERIH NASILJA, KI SO SOFINANCIRANI V DALJŠEM ČASOVNEM OBDOBJU:

 • Društvo center za pomoč mladim - Svetovalnica za mlade s podpornimi programi
  Kersnikova 4 1000 Ljubljana
  telefon: 01 438 22 10, 031 323 573
  e-pošta: lj-info@cpm-drustvo.si
 • Društvo SOS telefon - Program SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja: 080 11 55
  p. p. 2726, 1001 Ljubljana
  telefon: 01 544 35 13, 01 544 35 14
  e-pošta: drustvo-sos(at)drustvo-sos.si
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije - Nacionalna mreža TOM (telefon za otroke in mladostnike)
  Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 239 67 17
  e-pošta: info@zpms.si
 • Center za socialno delo Maribor - Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab v Mariboru
  telefon: 02 250 66 00, 02 228 49 94, 041 735 135
  e-pošta: info@svetovalnica-mb.si
 • Zavod Emma - Center za pomoč žrtvam nasilja
  Tržaška 2, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 425 4732
  e-pošta: zavod.emma@siol.net
  • Enota Krško
   p.p. 315, 8275 Krško
   telefon: 07 490 65 10
 • Društvo za nenasilno komunikacijo - Poti iz nasilja
  Linhartova 13, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 434 48 22
  e-pošta: info@drustvo-dnk.si
  • Enota Koper
   Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper
   telefon: 05 639 31 70
   e-pošta: dnk.koper@siol.net
 • Društvo ženska svetovalnica - Psihosocialna pomoć ženskam, žrtvam nasilja
  Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 251 16 02
  e-pošta: zenska@svetovalnica.org
 • Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - CIS-Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem
  Oldhamska 14a, 4000 Kranj
  telefon: 030 380 380
  e-pošta: cis.gorenjske@siol.net
 • ARS VITAE - društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči - Kapljica-pomoč žrtvam nasilja
  Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj
  telefon: 031 519 902, 070 445 660
  e-pošta: ars.vitae.si@gmail.com
 • Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA - Nasilje nad invalidi
  Slomškova 3c, 3210 Slovenske Konjice
  telefon: 03 575 40 60, 041 683 133
  e-pošta: drustvo.vizija@guest.arnes.si
 • Študijsko raziskovalni center za družino - Informacijski in svetovalni programi za žrtve nasilja
  Dvor 12, 1210 Ljubljana-Šentvid
  telefon: 040 508 785
  e-pošta: info@srcdljubljana.com
 • Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje - Staranje brez nasilja
  Resljeva 11, 1000 Ljubljana
  telefon: 051 321 644
  e-pošta: info@inst-antonatrstenjaka.si
 • Društvo življenje brez nasilja - Svetovalnica za žrtve nasilja
  Ulica talcev 2, 8000 Novo Mesto
  telefon: 031 696 389
  e-pošta: svetovalnica.nm@gmail.com
 • Družinski center Mir, zavod za pomoč družinam v stiski - Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja
  Strossmayerjeva 17, 2000 Maribor
  telefon: 02 234 58 00, 070 597 899
  e-pošta: info@dc-mir.si
 • Beli obroč Slovenije, društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj - Pomoč žrtvam nasilja in preprečevanje nasilja v družbi
  Cigaletova 7, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 430 54 90, 040 772 222
  e-pošta: beliobroc@gmail.com
 • Zavod Karitas Samarijan - Svetovalnica Lučka
  Cesta prekomorskih brigad 20, 5290 Šempeter pri Gorici
  telefon: 031 666 321, 031 307 744
  e-pošta: svetovalnica.lucka@gmail.com
 • Škofijska Karitas Murska Sobota - Svetovalnica
  Gregorčičeva 4a, 9000 Murska Sobota
  telefon: 031 522 685, 031 404 683
  e-pošta: materinski.dom@ms.karitas.si , md.svetovalnica@gmail.com

PROGRAMI ZA CELOVITO OBRAVNAVNO, CELOSTNO POMOČ IN  PODPORO ŽRTVAM SPOLNE ZLORABE 

 • Združenje proti spolnemo zlorabljanju - Celostno psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja
  Masarykova c. 23, 1000 Ljubljana
  telefon: 04 431 33 41
  e-pošta: spolna.zloraba@siol.net
 • Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja - Psihosocialna in psihološka pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini in žrtvam spolnih zlorab
  p.p. 2726, 1001 Ljubljana
  telefon: 01 544 35 13
  e-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si
 • Društvo za nenasilno komunikacijo - Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja
  Linhartova 13, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 434 48 22
  e-pošta: info@drustvo-dnk.si
  • Enota Koper
   Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper
   telefon: 05 639 31 70
   e-pošta: dnk.koper@siol.net

PROGRAMI ZA POVZROČITELJE NASILNIH DEJANJ

 

Programi so namenjeni povzročiteljem nasilnih dejanj in delujejo predvsem na področju spreminjanja vedenjskih vzorcev in dojemanja nasilja.

 

 • Društvo za nenasilno komunikacijo - Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje
  Linhartova 13, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 434 48 22
  e-pošta: info@drustvo-dnk.si
  • Program se izvaja v sledečih krajih:
   • Ljubljana: (kontakt: Gregor Mešič, 030 640 902, Robert Miklavčič, 030 640 901, Gregor Lapajne, 030 640 208, Iztok Koren, 030 423 393)
   • Novo mesto: (kontakt: Iztok Koren, 030 423 393)
   • Celje (kontakt: Gašper Mlakar, 030 423 443, Robert Miklavčič, 030 640 901)
   • Nova Gorica (kontakt: Uroš Gradišar, 030 423 444)
   • Slovenj Gradec (kontakt: Gašper Mlakar, 030 423 443)
   • Koper (kontakt: Gregor Lapajne, 030 640 208)
   • Murska Sobota (kontakt: Gregor Mešič, 030 640 902)
   • Radovljica (kontakt: Uroš Gradišar, 030 423 444)
   • Maribor (kontakt: Iztok Koren, 030 423 393, Robert Miklavčič, 030 640 901)
 • Društvo za nenasilno komunikacijo - Trening starševskih veščin
  Linhartova 13, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 434 48 22, 030 708 282 (Anita Jerina), 030 640 902 (Gregor Mešič)
  e-pošta: info@drustvo-dnk.si