Skoči na vsebino

VARNE HIŠE, ZAVETIŠČA, ZATOČIŠČA IN MATERINSKI DOMOVI TER DRUGI PROGRAMI ZA PREPREČEVANJE NASILJA

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v letu 2012 sofinancira spodaj navedene programe s področja varnih hiš, zavetišč, zatočišč in materinskih domov ter drugih programov s področja preprečevanja nasilja. V skladu z zakonodajo ministrstvo te programe tudi strokovno nadzira.
 
V navedenih programih je skupaj na voljo približno 445 ležišč. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva v obdobju 2006-2010 je  predvidela do leta 2010 širitev mreže po vseh statističnih regijah do okvirno 350 mest.

OPOZORILO:

 

Ustrezno pomoč, psihosocialno svetovanje in nastanitev v primerih nasilja lahko prejmete le v spodaj navedenih varnih hišah, zatočiščih in materinskih domovih.

 

Vsi drugi izvajalci s podobnim imenom ne morejo izvajati tovrstnega programa, ker je pogoj za izvajanje tovrstnih javnih socialnovarstvenih programov po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva v obdobju 2006-2010 kandidiranje na razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva, izpolnjevanje razpisnih pogojev, sklenitev pogodbe z ministrstvom in kasnejša verifikacija programa.

 

 

VARNE HIŠE, ZAVETIŠČA, ZATOČIŠČA, KRIZNI CENTRI:

 

 

Gorenjska:

Goriška:

 

Obalno – kraška in notranjska:

 • Center za socialno delo Sežana - Regijska varna hiša Kras
  telefon: 070 754 530  in  05 6202 442
  fax: 05 6202 442
  e-pošta : vhkras(at)gmail.com

Jugovzodna Slovenija:

Koroška:

 • Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša
  p. p. 347, 3000 Celje,
  telefon: 03 492 41 70
  e-pošta: varna.hisace(at)siol.net

Osrednjeslovenska:

 • Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja - Zatočišče za ženske in otroke
  p.p. 2726, 1001 Ljubljana
  telefon: 01 524 19 93, 080 11 55
  e-pošta: drustvo-sos(at)drustvo-sos.si

 • Društvo za nenasilno komunikacijo - Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
  Linhartova 13, 1000 Ljubljana
  telefon: 031 736 726
  e-pošta: vh.dnk(at)siol.net

 • Društvo ženska svetovalnica Ljubljana -  Krizni center Ženske svetovalnice
  telefon: 031 233 211 
  e-pošta: info(at)drustvo-zenska-svetovalnica.si

Podravska:

 • Center za socialno delo Maribor - Varna hiša Maribor
  Dvorakova ul. 5, 2000 Maribor
  telefon: 02 250 66 00
  e-pošta:  gpcsd.maribor(at)gov.si

 • Center za socialno delo Ptuj - Varna hiša Ptuj
  Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj
  telefon: 02 787 56 00
  e-pošta: gpcsd.ptuj(at)gov.si

Pomurska:

 • Društvo varnega zavetja Pomurje - Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
  p. p. 18, 9240 Ljutomer
  telefon: 02 584 83 90
  e-pošta: vh.ljutomer(at)siol.net

Savinjska:

 • Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša
  p. p. 347, 3000 Celje
  telefon: 03 492 63 56
  e-pošta: varna.hisace(at)siol.net

Spodnjeposavska:

 • Center za socialno delo Krško, Zavetišče Pepcin dom
  Cesta krških žrtev 1, 8270 Krško
  telefon: 07 492 25 53, 07 492 59 68
  e-pošta: gpcsd.krsko(at)gov.si


MATERINSKI DOMOVI:   

Gorenjska:

Goriška:

 • Zavod Karitas Samarijan - Materinski dom Solkan in Dom Karitas na cesti
  Skalniška 1, 5250 Solkan
  telefon: 05 330 02 34
  e-pošta: karitas.samarijan(at)siol.net

Osrednjeslovenska:

 • Center za socialno delo Ljubljana Šiška - Materinski dom Ljubljana
  Celovška 195, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 283 37 45, 01 583 98 00, dežurni GSM: 051 422 024
  e-pošta: materinskidom(at)gov.si

 • Zavod Pelikan Karitas -  Materinski dom Gumnišče in Materinski dom Višnja gora
  Ciril Metodov trg 9, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 548 02 85
  e-pošta: pelikan(at)karitas.si

Podravska:

 • Center za socialno delo Maribor - Materinski dom Maribor
  Dvorakova ul. 5, 2000 Maribor
  telefon: 02 623 25 26, 02 250 66 00
  e-pošta: gpcsd.maribor(at)gov.si

Savinjska:

 • JZ Socio - Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje - Materinski dom
  Stanetova 4, 3000 Celje
  telefon: 03 492 40 42
  e-pošta: socio(at)siol.net

 • Škofijska Karitas Maribor - Materinski dom Mozirje in Žalec
  Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
  telefon: 059 08 03 50
  e-pošta: info(at)karitasmb.si

 

Materinski domovi, varne hiše in zavetišča sodijo v mrežo javnih socialno varstvenih programov po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010. Javni socialnovarstveni programi so dopolnilo k socialnovarstvenim storitvam. Njihovi izvajalci so predvsem nevladne in humanitarne organizacije ter zasebniki, na področju programov za invalide pa zlasti invalidske organizacije. Programi so namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov in skupin, in sicer tako, da kar najbolj upoštevajo potrebe uporabnikov in konkretne potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo. Njihovo financiranje zagotavljajo država, lokalna skupnost in uporabniki ali drugi zainteresirani subjekti.
    
Za izvajanje javnih programov bo pogoj strokovna verifikacija programovin sprotno ocenjevanje programov, vključenih v mrežo. Razvojni in eksperimentalni programi socialnega varstva, ki so bili do leta 2005 sofinancirani na podlagi sklepa o večletnem sofinanciranju, lahko po uspešni verifikaciji postanejo javni socialnovarstveni programi.
 
S postopkom verifikacije programov smo  začeli leta 2007, kar je tudi pogoj za vključevanje v mrežo javnih socialnovarstvenih programov. Programi, ki želijo biti vključeni v sofinanciranje za daljše časovno obdobje  morajo pridobiti verifikacijo programa pred  prijavo na javni razpis. 


PROGRAMI SVETOVANJA V PRIMERIH NASILJA, KI SO SOFINANCIRANI V DALJŠEM ČASOVNEM OBDOBJU:

 • Društvo center za pomoč mladim - Svetovalnica za mlade s podpornimi programi
  Kersnikova 4 1000 Ljubljana
  telefon: 01 438 22 10, 031 323 573
  e-pošta: ursa.rozman(at)guest.arnes.si

 • Društvo SOS telefon - Program SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja: 080 11 55
  p. p. 2726, 1001 Ljubljana
  telefon: 01 544 35 13, 01 544 35 14
  e-pošta: drustvo-sos(at)drustvo-sos.si

 • Društvo za nenasilno komunikacijo - Individualno svetovalno in podporno terapevtsko delo in telefonsko svetovalna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo nasilja
  Linhartova 13, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 434 48 22
  e-pošta: drustvo.dnk(at)drustvo-dnk.si

 • Društvo Ženska svetovalnica - Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja
  Langusova 21, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 251 16 02
  e-pošta: info(at)drustvo-zenska-svetovalnica.si, zenska(at)svetovalnica.org

 • Frančiškanski družinski inštitut - Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju
  Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 200 67 60

 • Papilot - Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja - Psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj
  telefon: 01 524 12 40 
  e-pošta: info(at)papilot.si:
  • CPŽ LJUBLJANA: 01 524 12 40, Zakotnikova 3, 1000 Ljubljana
  • CPŽ KRANJ: 04 202 72 00, Bleiweisova 6, 4000 Kranj
  • CPŽ JESENICE: 04 583 60 40, Železarska cesta 8, 4270 Jesenice
  • CPŽ VELENJE: 03 586 33 30, Efenkova 61, 3320 Velenje
  • CPŽ MURSKA SOBOTA: 02 527 19 00, Plese 9, 9000 Murska Sobota
  • CPŽ PTUJ: 02 771 10 17, Obrtniška 11, 2250 Ptuj
  • CPŽ KOPER: 05 625 01 34, Vanganelska 18, 6000 Koper

 • Zavod Emma - Center za pomoč žrtvam nasilja
  p. p. 211, 1001 Ljubljana
  telefon: 01 425 47 32, 080 21 33
  e-pošta: info(at)zavod-emma.si

 • Zveza prijateljev mladine Slovenije - TOM telefon
  Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana
  tel: 01 239 67 20, 116 111
  e-pošta: tom@zpms.si