Skoči na vsebino

PRAVILNIK O POSTOPKIH PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO INSTITUCIONALNEGA VARSTVA

 

V začetku aprila 2004 je ministrstva za delo družino in socialne zadeve izdalo Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS št. 38/2004, 23/2006). Pravilnik enotno ureja postopke sprejema, premestitve in odpusta v socialno varstvenih zavodih, ki delujejo v sistemu javne mreže. Pravilnik se izvaja od 1. junija 2004, in sicer v domovih za starejše, posebnih socialnih zavodih, varstveno delovnih centrih in socialnih zavodih za usposabljanje (v oddelkih za institucionalno varstvo odraslih).

 

S pravilnikom zagotavljamo poleg enotnih in preglednih postopkov za uporabnike in izvajalce še številne druge prednosti, saj so vsi postopki za sprejem v domove za starejše in posebne socialno varstvene zavode tudi ustrezno informacijsko podprti, kar bodočim uporabnikom in drugim zainteresiranim bistveno olajša dostop do informacij o zasedenosti in posredno tudi o čakalnih dobah v teh zavodih. Ključne prednosti novega informacijskega sistema, ki podpira izvajanje pravilnika so:

  • Z uvedbo enotnega sistema vlog bomo ugotovili, koliko starejših resnično čaka na sprejem v dom ter kakšne so njihove potrebe. Z različnimi poizvedbami po zbranih podatkih o vlogah lahko pridobimo dragocene podatke o potrebah po regijah, trenutnem stanju čakajočih, njihovi strukturi, zdravstvenem stanju in podobno. Na podlagi teh podatkov lahko na nivoju države bistveno bolj kakovostno in uporabniku prilagojeno načrtujemo razvoj sistema.

  • Enoten pravilnik in njegova podpora zagotavljata, da so postopki sprejema v vse domove enakiin transparentni. Tako lahko starejšim zagotovimo vedno enako obravnavo in izbiro doma ob nespremenjenih pogojih za sprejem.

  • Pregled števila čakajočihv domovih je na voljo bodočemu stanovalcu že, ko se odloča za oddajo vloge.

  • Možnost izvajanja večine aktivnosti v zvezi z vlogo prek svetovnega spleta odpira nove možnosti in starejšim, predvsem pa njihovim svojcem, ponuja več informacij ter prihrani marsikatero pot.

  • Spremljanje oddane vloge s strani bodočega stanovalca in enotno evidentiranje vseh dogodkov v zvezi z vlogo predstavlja odlično možnost uporabniškega nadzora sistema, ki zagotavljanepristranskost obravnave vseh vlog in povečuje zaupanje v sistem.

  • Obdelava vlog za sprejem v domove je na nivoju sistema bolj racionalna, saj se vsaka vloga vnese v sistem samo enkrat, kljub temu pa si lahko starejši izbere več domov, v katerih bi bil pripravljen bivati.