Skoči na vsebino

TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE

 

Direktorat za trg dela in zaposlovanje


generalni direktor: mag. Jurij Snoj

telefon: 01 369 76 04

e-pošta: jurij.snoj(at)gov.si

  

Direktorat za trg dela in zaposlovanje skrbi za politiko zaposlovanja doma in v tujini, zavarovanje za primer brezposelnosti, študentsko politiko in uveljavljanje poklicnih standardov, certifikatnega sistema, ureja področje prostega pretoka delovne sile in izobraževanje odraslih. Ena od prednostnih nalog direktorata je uresničevanje ciljev razvoja trga dela in politike zaposlovanja, ki temelji na Evropski strategiji zaposlovanja.

 

Direktorat na osnovi analiz vsako leto opredeli prednostne naloge pri razreševanju najbolj perečih problemov na področju zaposlovanja. Ključni instrument za zniževanje brezposelnosti so programi aktivne politike zaposlovanja. 

 

Direktorat za trg dela in zaposlovanje tvorita:

 

Na delovnem področju direktorata deluje kot izvajalska organizacija Zavod RS za zaposlovanje. Na njihovem spletišču je mogoče najti vse informacije, povezane z iskanjem zaposlitve.