Skoči na vsebino

ZAPOSLOVANJE IN DELO DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV

 

Skladno z določbami Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki se je začel uporabljati 1. 9. 2015, se lahko državljani tretjih držav v Republiki Sloveniji praviloma zaposlujejo, samozaposlujejo ali delajo le na podlagi predhodno pridobljenega enotnega dovoljenja.

 

Enotno dovoljenje bo tujcem iz tretjih držav omogočalo vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev, samozaposlitev ali delo v Sloveniji. S tem bo prosilcem za dovoljenje omogočen enostavnejši postopek pri upravni enoti po načelu: vse na enem mestu. Tujci, ki bodo v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, torej ne bodo več potrebovali dveh različnih dovoljenj. Enotno dovoljenje bo združilo in nadomestilo dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje.

 

Dodatne informacije:

Zavod RS za zaposlovanje
Služba za zaposlovanje tujcev
Rožna dolina, Cesta VI/7, 1000 Ljubljana
telefon: +386 1 300 49 40, +386 1 300 49 41
faks: +386 1 300 49 78
e-pošta: tujci(at)ess.gov.si