EVROPSKI SKLAD ZA PRILAGODITEV GLOBALIZACIJI (ESPG)

 

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je sklad, ki je bil ustanovljen z namenom pomagati delavcem, ki so izgubili zaposlitev zaradi strukturnih sprememb v svetovni trgovini. Po prvotni uredbi - Uredba (ES) št. 1927/2006 z dne 20. 12. 2006 - je bil osnovni namen sklada financiranje dejavnih ukrepov na trgu dela za delavce, ki so bili odpuščeni zaradi posledic globalizacije. Z novo Uredbo (ES) št. 546/2009, ki je stopila v veljavo 2. 7. 2009, se je področje delovanja sklada razširilo tudi na posledice svetovne gospodarske in finančne krize.


Presežni delavci sredstev iz ESPG ne prejmejo neposredno, pač pa so srestva namenjena izključno za financiranje ukrepov, ki jih izvajajo izbrani izvajalci. Med ukrepe, ki delavcem pomagajo, da se čim hitreje ponovno vključijo na trg dela, sodijo na primer pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno usmerjanje, usposabljanje, prekvalificiranje, spodbujanje podjetništva in pomoč za samozaposlitev, ipd.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je vlogo za pridobitev sredstev iz ESPG oddalo 28. 4. 2010. Vloga je bila pripravljena za pomoč presežnim delavcem družbe Mura d. d., in sicer za sofinanciranje aktivnosti, ki jih izvajajo Sklad dela Prekmurje in Regionalni sklad dela za Pomurje ter Zavod RS za zaposlovanje.


Z aktivnostmi sta omenjena sklada dela začela že v oktobru 2009, takoj po odpuščanjih v Muri, ko sta v zelo kratkem času v aktivnosti vključila 1.900 ljudi, izvajata pa jih tudi v letu 2011 (do 30. 6. 2011). Za presežne Murine delavce sta omenjena sklada skupaj z MDDSZ oblikovala program, ki jim bo pomagal k njihovi večji zaposljivosti, spodbudil njihovo aktivnost ter jih naučil razmišljati tako, da bodo znali prepoznati priložnosti, jih zgrabiti ter najti zaposlitev.


Izvedene so bile številne delavnice in aktivnosti, med njimi tudi dve motivacijski delavnici, informacijske točke v 23 oddaljenih pomurskih občinah, novembra 2010 pa je bil en teden namenjen zaposlitvenim dnevom, kjer so udeležencem predstavili možne delodajalce, možnosti izobraževanja in prekvalifikacij ter različne priložnosti za samozaposlitev. Dogodek je bil popestren tudi s tržnico, na kateri so se predstavili udeleženci s svojimi prehrambnimi izdelki ter izdelki domače obrti ter se tako, večinoma prvič, srečali s prodajo in trženjem. Zaposlitveni dnevi so bili med udeleženci, mediji in drugimi obiskovalci zelo dobro sprejeti. Zaposlitveni dnevi se bodo izvajali tudi v letošnjem juniju.


V letu 2010 je bilo v oba sklada skupaj vključenih 516 udeležencev, dobrih 30 % se jih je zaposlilo ali se vključilo v usposabljanje po programih aktivne politike zaposlovanja.