Skoči na vsebino

JAMSTVO ZA MLADE

 

Izvedbeni načrt Jamstva za mlade predstavlja zbir ukrepov države, ki pripomorejo k doseganju cilja jamstva za mlade. Cilj je hitra aktivacija mladih, ki po šolanju stopijo na trg dela.

 

Za izvajanje Jamstva za mlade se pripravi nacionalni izvedbeni načrt:

 

Izvedbeni načrt jamstva za mlade predstavlja pregled vseh ukrepov, ki učinkujejo v skladu s cilji jamstva za mlade.

 

Jamstvo za mlade  v obdobju 2016-2020 prinaša 15 ukrepov za lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev, ki časovno obsegajo obdobje izobraževanja ter prve mesece po vpisu v evidenco brezposelnih. Izvedbeni načrt pa vsebuje tudi ukrepe za tiste mlade, ki so dolgotrajno brezposelni.

 

 

Pregled ukrepov po področjih z informacijami glede izvajanja:

  • zgodnje ukrepanje in aktivacija
  • aktivacija mladih na trgu dela

 

Ravno mladi med 15. in 29. letom starosti so namreč postali v času gospodarske krize ena izmed najbolj ranljivih skupin prebivalstva, saj zaradi zaostrenih razmer na trgu dela težko pridejo do prve zaposlitve in s tem prepotrebnih izkušenj, s katerimi bi bili zanimivi za delodajalce. S sprejetjem ukrepov Slovenija jamči, da bo v naslednjih dveh letih vsaki mladi osebi (15 – 29 let) ponujena zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih. V okviru jamstva so združeni ukrepi različnih vladnih resorjev, katerih cilj je izboljšati zaposljivost mladih ter jih aktivirati na trgu dela. 
 
 

Osrednji cilji so:

  • izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev
  • hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in
  • zmanjšanje števila brezposelnih
     

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjuje, da bo podporo v okviru ukrepov iz Jamstva za mlade potrebovalo približno 35.000 brezposelnih mladih na leto. Iz statističnih podatkov je razvidno, da je kar 60 odstotkov na novo prijavljenih brezposelnih mladih starih med 25 in 29 let ter da jih prav tako kar 60 odstotkov prihaja iz vzhodnega dela Slovenije. V sklopu 15 ukrepov precejšnja pozornost namenjena t.i. preventivnim ukrepom, namenjenih šolajoči mladini na vseh ravneh izobraževanja, saj imajo ravno slednji izrazito dolgoročne učinke. Ključni ukrepi so povezani z uvajanjem sprememb na področju sistema obveznih pripravništev ter prenove vajeniškega sistema, ter večji dostopnosti vseživljenjske poklicne usmeritve na vseh ravneh izobraževanja. Skupni cilj navedenih ukrepov je, da bi se več mladih odločalo za poklice, kjer je zaposlitev bolj dostopna, na trg dela pa bi prihajali opremljeni z (praktičnim) znanjem, ki ga delodajalci pričakujejo in potrebujejo. Pomemben poudarek je namenjen tudi spodbujanju zaposlovanja mladih in ukrepom za ranljive skupine mladih na trgu dela.

 

Vabljeni k ogledu spletne strani Zavoda RS za zaposlovanje, kjer so objavljene aktualne informacije za mlade na trgu delahttps://www.ess.gov.si/mladi