Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

 

Sektor za vseživljenjsko učenje in štipendiranje je pristojen za sistemske rešitve in spremljanje izvajanja Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS št. 1/2007 - uradno prečiščeno besedilo in 85/09). Sektor pripravlja podzakonske akte, ki izhajajo iz zakona in omogočajo njegovo izvajanje ter tako zagotavljajo odraslim pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij s preverjanjem in potrjevanjem strokovnega znanja, spretnosti in izkušenj, pridobljenih zunaj formalnega šolskega sistema.

 

Tako pridobljeno poklicno kvalifikacijo - certifikat - lahko odrasli "uporabijo" pri iskanju dela in tudi pri nadaljnjem šolanju, saj lahko z njo dokazujejo, da so del izobraževalnega programa za pridobitev izobrazbe že opravili.

 

Na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij se vodi evidenca katalogov, evidenca izdanih certifikatov, register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacijter evidenca imetnikov licenc. Javno veljavni so vsi certifikati, ki so bili do uveljavitve zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah podeljeni na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 69/98, 67/02). 

 

Posamezne pristojnosti, ki izhajajo iz zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ima sektor tudi pri določanju poklicnih standardov, ki so podlaga za pripravo izobraževalnih programov, in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti.

 

Podrobna vsebina poklicnih standardov ter katalogov je dostopna na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.

 

Na področju poklicnih kvalifikacij sodeluje ministrstvo tudi s/z:

ki v socialnopartnerskem odnosu odgovorno delujejo na tem področju in so soodgovorni za kakovosten sistem poklicnih standardov in NPK, ki ustreza zahtevam in potrebam trga ter razvojnim usmeritvam družbe.

 

Več o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah:

 1. PRIDOBIVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
 2. PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
 3. KATALOG STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 4. VPIS V REGISTER IZVAJALCEV POSTOPKOV ZA UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE NPK

 


Dodatne informacije:

 • DARJA Čot, sekretarka
  telefon: +386 1 369 76 73
  faks: +386 1 369 76 69
  e-pošta: darja.cot(at)gov.si