Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIJAVO ZAČASNEGA BIVALIŠČA JE TREBA UREDITI PRED ODDAJO VLOGE ZA ŠTIPENDIJO

Zakon o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip) posebej določa pogoje za upravičenost do posamezne štipendije ter merila za dodelitev dodatkov k štipendiji. V členih od 26. do 31. natančneje opredeljuje vrsto dodatkov in merila, ki se ob izpolnjevanju pogojev dodelijo k štipendiji (dodatek na vrsto in področje izobraževanja, za učni uspeh, za bivanje in posebne potrebe).

 

Ker se Zoisova štipendija dodeli od začetka do konca šolskega oziroma študijskega leta, državna štipendija pa od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge pomeni, da morajo biti vsi pogoji za dodelitev štipendije izpolnjeni najkasneje na dan upravičenosti do Zoisove oziroma državne štipendije: torej s 1. septembrom oziroma 1. oktobrom za Zoisove štipendiste in prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge za državno štipendijo.

 

Dodatek za bivanje je namreč zgolj dodatek k štipendiji, vpliva le na njeno višino in se ne more uveljavljati samostojno oziroma naknadno – med šolskim/študijskim letom. Zato tudi ne predstavlja spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, zaradi česar bi smel štipenditor ponovno odločati o že dodeljeni pravici (4. odstavek 47. člena ZŠtip). Zato mora biti začasno bivanje urejeno pravočasno:

  • za Zoisove štipendiste najkasneje z začetkom šolskega/študijskega leta,
  • za državne štipendiste najkasneje do prvega dne naslednjega meseca po oddaji vloge.

Dolžnost prijave začasnega bivanja je bila zakonsko urejena že 1986, danes pa je urejena v Zakonu o prijavi bivališča, ZPPreb, Uradni list RS, št. 59/06-UPB1 in 111/07).
V primeru uveljavljanja dodatka za bivanje je torej potrebno urediti uradno prijavo začasnega bivanja, kot določa zgoraj omenjeni zakon:


"Posameznik, ki se nastani ali začasno prebiva izven naselja stalnega oziroma začasnega prebivališče v objektih, kot so počitniške hiše, stanovanja in drugi objekti, vendar ne v objektih oziroma pri stanodajalcih iz prvega odstavka 9. člena tega zakona, mora pristojnemu organu prijaviti oziroma odjaviti začasno prebivališče, če namerava v tem naselju prebivati več kot 60 dni.

Začasno prebivališče iz prejšnjega odstavka mora posameznik prijaviti v treh dneh od dneva naselitve, odjaviti pa pred odselitvijo. Začasno prebivališča se prijavi oziroma odjavi na obrazcu za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča."

 

V primeru v vlogi označenega podatka, da vlagatelj namerava zaradi oddaljenosti študirati izven kraja stalnega prebivališča, dokazila, ki bi to dokazovala pa niso bila priložena, sklad oziroma center za socialno delo stranko pozove k dopolnitvi vloge.
Če vlagatelj vloge ne dopolni z dokazili o pravočasni prijavi začasnega bivanja, NI upravičen do dodatka za bivanje (ki se dodeli osnovnemu znesku štipendije).