Skoči na vsebino

ŠTUDENTSKA PREHRANA

Subvencionirana študentska prehrana

Subvencioniranje študentske prehrane ureja Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo). S subvencijo država subvencionira del obroka pri ponudnikih študentske prehrane, izbranih na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam ponudnikov subvencionirane študentske prehrane je objavljen na strani Študentska prehrana.

 

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

 

Upravičenec ima pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan, dnevno pa lahko koristi največ dve subvenciji, in sicer od 8.00 do 21.00. Subvencije ni možno koristiti od 15. julija do 15. avgusta.

 

Višina cene obroka, ki jo plača študent, se izračuna tako, da se od polne cene obroka, ki jo je v javnem razpisu navedel izbrani ponudnik, odšteje višina državne subvencije v višini 2,63 EUR.

 

Statistika

Naziv kazalnika

2015

2016

2017

Povprečno mesečno število koristnikov študentske prehrane

 

 

51.006

 

47.533

 

44.928

Sredstva izplačana za  subvencionirano študentsko prehrano

 

 

12.979.789,04 EUR

 

12.538.041,08 EUR

 

11.693.053,64 EUR

Število lokalov

  • ŠOU v Ljubljani
  • ŠOU v Mariboru
  • ŠOU na Primorskem

 

 

 

308

207

60

 

 

333

224

60

 

 

271

170

41

Višina subvencije

 

2,63

2,63 EUR

2,63 EUR

Vprašanja in odgovori

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

 

Odgovori na vsebinska vprašanja ponudnikov na »Javni razpis za izbiro ponudnikov študentske prehrane za leti 2017 in 2018« se nahajajo na povezavi .

 

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1039

Odgovori na pogosta vprašanja upravičencev do študentske prehrane:

 

  1. Koliko znaša višina subvencije? 

Višina subvencije znaša 2,63 EUR.

 

  1. Ali sem v času počitnic upravičena do subvencionirane študentske prehrane?

Upravičenci nimajo pravice do subvencioniranega obroka od 15. julija do vključno 15. avgusta.

 

  1. Do katere ure se lahko koristi subvencija?

Subvencionirani obroki se lahko nudijo le od 8.00 ure do 21.00 ure.

 

  1. Kako dokazujem, da sem upravičena do subvencije za prehrano?

Tako, da ponudniku ob koriščenju subvencije predložite osebni dokument s fotografijo. Ponudnik nato evidentira unovčeno subvencijo na ustreznem registratorju.

 

  1. Glede na to, da hodim na predavanja samo trikrat na teden, ali lahko koristim en dan tri subvencije, ostala dva dni pa po eno?

Ne. Koristite lahko le dve subvenciji na dan, med koriščenjem ene in druge subvencije, pa morajo preteči vsaj 4 ure.

 

  1. Imam status rednega študenta, hkrati imam tudi s.p. Ali sem upravičen do študentske prehrane?

Ne. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine.

 

  1. Kje lahko koristiš subvencionirano prehrano?

Subvencijo lahko koristiš pri katerem-koli ponudniku subvencionirane študentske prehrane po vsej Sloveniji, ne glede na kraj študija. Seznam lokalov se nahaja na povezavi: https://www.studentska-prehrana.si/sl/restaurant.