Skoči na vsebino

VZAJEMNO PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJ

 

 

 

 

 

   http://www.reguliranipoklici.si

 

Kontaktna točka za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij v Republiki Sloveniji je v skladu z 57. členom Direktive 2005/36/ES:

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
telefon: +386 1 369 76 04
faks: +386 1 369 76 69
e-pošta: ppk.mddsz(at)gov.si  

 

Darja Čot

vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje
telefon: +386 1 369 76 73
faks: +386 1 369 76 69
e-pošta: darja.cot(at)gov.si
 

Sabina Trokić
telefon: +386 1 369 76 41
faks: +386 1 369 76 69
e-pošta: sabina.trokic(at)gov.si

 

Naloge kontaktne točke:

  • kandidatom in kontaktnim točkam drugih držav članic EU, EGP in Švicarski konfederaciji sporoča podatke, potrebne za priznavanje poklicnih kvalifikacij po tem zakonu, vključno s podatki o predpisih, ki urejajo socialno varnost, in kodeksi poklicne etike;
  • v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi ter drugimi pristojnimi organi in drugimi kontaktnimi točkami pomaga kandidatom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Kontaktne točke v drugih državah članicah: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contactpoints/ 

 

 

Kodeks ravnanja

 

V Kodeksu ravnanja, ki ga je 30. 4. 2010 odobrila skupina koordinatorjev za direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, so opredeljene nacionalne upravne prakse, ki sodijo pod direktivo 2005/36/ES. Kodeks ni pravno zavezujoč dokument, vendar temelji na Direktivi 2005/36/ES in Pogodbi ES, kot sta razloženi v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti.

 

Dodatne informacije: