Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VZAJEMNO PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJ

Pravila priznavanja poklicnih kvalifikacij določa Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij in se nanaša na vse državljane držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, kot tudi v skladu s posebnimi pogoji, za državljane tretjih držav, ki želijo v drugi državi članici gostiteljici opravljati določen reguliran poklic.

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij omogoča posameznikom, da se jim, v skladu s posebnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij, omogoči dostop do opravljanja reguliranih poklicev v državah članicah, kjer niso pridobili poklicne kvalifikacije.

 

Predpis, ki v Sloveniji ureja področje in delno prenaša Direktivo 2005/36/ES v slovenski pravni red je: Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (Uradni list RS, št. 39/16).

Reguliran poklic je poklicna dejavnost ali skupina poklicnih dejavnosti, za katere dostop do opravljanja, opravljanje ali enega od načinov opravljanja poklica neposredno ali posredno določajo zakoni ali drugi predpisi glede posebnih poklicnih kvalifikacij.

  

Na evropskem nivoju so regulirani poklici zbrani v evropski bazi reguliranih poklicev.  V bazi najdete tudi podatke o pristojnem organu, ki je organ ali telo, ki ga država pooblasti, da izdaja ali sprejema dokazila o usposobljenosti in druge dokumente ali podatke ter, da sprejema vloge in odločitve na podlagi Direktive 2005/36/ES.

 

Kontaktni center za priznavanje poklicnih kvalifikacij v RS je:

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
telefon: +386 1 369 76 04
faks: +386 1 369 76 69
e-pošta: gp.mddsz@gov.si

 

Sabina Trokić
telefon: +386 1 369 76 41
faks: +386 1 369 76 69
e-pošta: sabina.trokic(at)gov.si

 

Grega Malec

vodja Sektorja za delovne migracije
telefon: +386 1 369 76 44
faks: +386 1 369 76 69
e-pošta: grega.malec(at)gov.si

Kontaktni center zagotavlja:

  • kandidatom in kontaktnim centrom v drugih državah članicah EU, EGP in Švicarski konfederaciji podatke, potrebne za priznavanje poklicnih kvalifikacij, vključno s podatki o predpisih, ki urejajo socialno varnost, in kodeksi poklicne etike;
  • v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi ter drugimi pristojnimi organi in drugimi kontaktnimi centri pomoč kandidatom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Kontaktni centri delujejo tudi v vseh drugih državah članicah, kjer lahko pridobite dodatne informacije, v primeru, da si želite priznati poklicno kvalifikacijo v tujini.

 

V pomoč pri razumevanju postopkov priznavanja vaše poklicne kvalifikacije, si lahko preberete tudi Navodila za uporabnike - 66 vprašanj 66 odgovorov, ki jih je pripravila Evropska komisija.

V Kodeksu ravnanja, ki ga je 30. 4. 2010 odobrila skupina koordinatorjev za Direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, so opredeljene nacionalne upravne prakse, ki sodijo pod Direktivo 2005/36/ES. Kodeks ni pravno zavezujoč dokument, vendar temelji na Direktivi 2005/36/ES in Pogodbi ES, kot sta razloženi v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti.