Skoči na vsebino

EVIDENCA REGULIRANIH POKLICEV IN DRUGE EVIDENCE

Ministrstvo vodi Evidenco reguliranih poklicev, in sicer na podlagi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, kjer so zbrani regulirani poklici v RS.  

 

V Republiki Sloveniji in v drugih državah članicah, so regulirani tudi drugi poklici, ki jih obravnavajo posebne področne direktive (dejavnosti na področju strupenih snovi, zavarovalni posredniki, prometni sektor, odvetniki, revizorji, itd.). Na spletni strani e-vem so zajeti vsi poklici in strokovni kadri, za opravljanje katerih je potrebno kakšno dovoljenje ali posebni pogoj.

Regulirani poklici v državah članicah EU, EGP in Švicarski konfederaciji so objavljeni v evropski bazi reguliranih poklicev ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm.

 

V obeh zgoraj navedenih evidencah najdete pri posameznem reguliranem poklicu tudi pristojni organ, kamor pošljete vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije oziroma lahko dobite dodatne informacije.