Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVROPSKA POKLICNA IZKAZNICA

Evropska poklicna izkaznica je elektronsko potrdilo, ki dokazuje, da strokovnjak izpolnjuje vse pogoje, potrebne za začasno ali občasno opravljanje storitev v državah pogodbenicah oziroma za trajno opravljanje reguliranega poklica v državah pogodbenicah.


Vsa dejanja v zvezi s pridobitvijo in izdajo evropske poklicne izkaznice se opravijo po elektronski poti. 


Trenutno je na voljo samo za določene regulirane poklice, in sicer:

  • medicinske sestre za splošno zdravstveno nego,
  • farmacevte,
  • fizioterapevte,
  • gorske vodnike,
  • nepremičninske posrednike.

Pravila o postopku za izdajo evropske poklicne izkaznice določa poleg Direktive 2005/36/ES Izvedbena uredba komisije (EU) 2015/983 z dne 24. junija 2015 o postopku za izdajo evropske poklicne izkaznice in uporabi mehanizma opozarjanja v skladu z Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

 

Postopek za pridobitev evropske poklicne izkaznice

 

Vlogo za izdajo izkaznice lahko vloži strokovnjak, ki je poklicne kvalifikacije pridobil v Republiki Sloveniji ali je kvalificiran in izpolnjuje vse pogoje za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji. 

 

Vlogo za pridobitev evropske poklicne izkaznice se odda preko spletnega portala Evropske komisije  . Ko so izpolnjeni vsi potrebni podatki, lahko strokovnjak pripravi prošnjo in naloži elektronsko skenirane kopije ustreznih dokumentov ter prošnjo po sistemu pošlje pristojnemu organu v Republiki Sloveniji. Pristojni organ obravnava vloge za izdajo izkaznice in v skladu z zahtevami strokovnjaka pošlje le to ustreznemu pristojnemu organu v državo gostiteljico.

 

Evropska poklicna izkaznica je elektronsko dokazilo, da je bilo opravljeno upravno preverjanje in so bile v državi, v kateri želite delati (država gostiteljica), priznane poklicne kvalifikacije oziroma izpolnjeni pogoji za začasno opravljanje dejavnosti v tej državi.

 

Če pristojni organi države gostiteljice ne sprejmejo odločitve v zakonitem roku, se to razume kot tiho priznanje poklicnih kvalifikacij in v sistemu se lahko ustvari potrdilo-evropska poklicna izkaznica.

 

Pridobitev izkaznice ne nadomesti predhodne registracije oziroma dovoljenja, kadar je taka registracija ali dovoljenje predvideno z zakonom ali drugim predpisom.


Stroški postopka

 

Pristojni organi v Republiki Sloveniji in državi gostiteljici vam lahko zaračunajo pristojbino za vsako novo prošnjo. Račun vam bo v tem primeru poslal vsak organ posebej.

 

V Sloveniji so stroški postopka za pripravo in posredovanje vloge za izdajo evropske poklicne izkaznice za ustanovitev in začasno ali občasno opravljanje storitev, ki lahko pomenijo tveganje za javno zdravje ali varnost 100,00 evrov

 

Kako poteka postopek in kakšna je višina stroškov za pridobitev evropske poklicne izkaznice v drugih državah, je možno preveriti preko posebnega simulatorja.