Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAPOSLOVANJE

 

DEJAVNOSTI S PODROČJA ZAPOSLOVANJA:

 • načrtovanje, priprava in izvedba ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki so utemeljeni na razmerah na trgu dela v Sloveniji in na evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentih,
 • sodelovanje pri pripravi zakonov in drugih predpisov s področja trga dela:
   
 • načrtovanje, priprava ter izvedba programov in projektov, ki jih sofinancira Evropski socialni sklad,
 • izvajanje aktivnosti, ki jih sofinancira Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG),
 • priprava analiz, poročil, informacij in drugih gradiv s področja trga dela
 • evalvacije in razvojne naloge,
 • sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje kot izvajalcem ukrepov aktivne politike zaposlovanja
 • vpetost v evropske in mednarodne zadeve, ki se nanašajo na področje trga dela in zaposlovanja, in sicer:
  • aktivno sodelovanje v Odboru za zaposlovanje (EMCO) in v delovni skupini EMCO Ad Hoc
  • sodelovanje v okviru Srednjeevropske iniciative (CEI),
  • sodelovanje v Euro-mediteranski uniji (EUROMED),
  • letna sodelovanja na zasedanjih Mednarodne organizacije dela (ILO),
  • aktivno sodelovanje v okviru OECD - Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (ELSA)
  • aktivno sodelovanje v okviru OECD - delovna skupina za zaposlovanje (Working party on Employment)
  • sodelovanje v regionalnem okviru in v skupnih projektih mednarodne narave.

Na delovnem področju direktorata za trg dela in zaposlovanja delujeta kot izvajalca ukrepov aktivne politike zaposlovanja:

 

 

ZAČASNO IN OBČASNO DELO UPOKOJENCEV

 

V skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/2013) so od 1. julija 2013 dalje vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) upravičeni do: