Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za staševsko varstvo vsi izenačeni

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji vlade sprejela odgovor na vprašanje državnega svetnika Antona Peršaka o zagotavljanju socialne varnosti samozaposlenih na področju kulture in športa ter sorodnih dejavnosti. Iz odgovora izhaja, da so samozaposleni pri pravicah iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo izenačeni z vsemi drugimi upravičenci po zakonu.

 

Državni svetnik Tone Peršak je na ministrstvi za delo, družino in socialne zadeve ter za kulturo in na Vlado RS naslovil vprašanje glede zagotavljanja socialne varnosti samozaposlenim v primeru nosečnosti, bolezni ali nesreče. Zanimalo ga je, ali lahko samozaposleni uveljavljajo pravico do nadomestila plače v času porodniškega dopusta, nadomestila v času bolezni ter pravico do otroškega dodatka. 

 

Vlada odgovarja, da so pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in pravice do družinskih prejemkov urejene z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/2006 - uradno prečiščeno besedilo; ZSDP), v katerem so osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo pridobitno in poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic, navedene med zavarovanci za starševsko varstvo. To torej pomeni, da so samozaposleni pri pravicah iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo izenačeni z vsemi drugimi upravičenci po zakonu.

 

ZSDP v okviru starševskega varstva ureja pravico do starševskega dopusta, starševskega nadomestila, pravico do krajšega delovnega časa in pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva. Med pravicami do družinskih prejemkov, ki so vezane na prebivališče in ne na status zaposlitve, pa zakon ureja starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ter delno plačilo za izgubljeni dohodek.

 

Služba za odnose z javnostmi