Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Florijan Bulovec novi direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o.

Vlada Republike Slovenije je soglašala z imenovanjem Florijana Bulovca za direktorja   Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o.. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  določa, da Vlada Republike Slovenije daje soglasje k imenovanju direktorja Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o., ki ga sicer na podlagi javnega razpisa imenuje skupščina nepremičninskega sklada.

 

Skupščina nepremičninskega sklada je na predlog nadzornega sveta nepremičninskega sklada na seji 10. 7. 2007 sprejela sklep, da se za mandatno obdobje petih let za direktorja Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. imenuje Florijan Bulovec, univ. dipl. inž. arh., in takšen predlog posredovala v soglasje tudi Vladi Republike Slovenije. Vlada RS pa je na današnji seji z imenovanjem soglašala. 

 

Florijan Bulovec, rojen 7. 4. 1950, je bil nazadnje zaposlen v Javnem podjetju Komunala Tržič, d. o. o. kot svetovalec direktorja. Predhodno je v omenjenem podjetju opravljal direktorsko funkcijo. Pred tem je služboval tudi kot direktor Javnega podjetja Komunala Kranj, d. o. o., ter kot direktor Komunalne zbornice Slovenije. Glede na pridobljena delovna znanja in delovne zadolžitve na področju komunalne dejavnosti je imenovani intenzivno sodeloval tudi pri pripravi in oblikovanju sistemskih rešitev na komunalnem področju.

 

Služba za odnose z javnostmi