Skoči na vsebino

NOVICA

Konferenca o medgeneracijski solidarnosti za družbe sožitja - 28. in 29. 4. - Brdo pri Kranju

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in Evropsko komisijo pripravlja mednarodno konferenco Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja in socialne povezanosti, ki bo  28. in  29. aprila 2008 na Brdu pri Kranju. Po pričakovanjih bo na srečanju sodelovalo približno 250 udeležencev, oblikovalcev politike na državni ravni in na ravni Evropske unije, strokovnjakov, predstavnikov civilne družbe ter socialnih partnerjev iz 27 držav članic Evropske unije in držav kandidatk.

 

Na plenarnih zasedanjih in delavnicah bodo udeleženci razpravljali o možnih prilagoditvah družbe spreminjajoči se demografski in družbeni stvarnosti, o temm, kateri so morebitni viri sporov med generacijami, kakšne rešitve so mogoče in kakšno vlogo morajo odigrati javni organi ter kakšna je odgovornosti državljanov, socialni partnerjev in civilne družbe. Udeleženci bodo preučili tudi primere inovativnih politik in lokalnih pobud, katerih cilj je oblikovati družbo sožitja in socialne povezanosti.

 

Drugi dan se bodo udeleženci konference podrobneje posvetili posebnemu izzivu, ki ga prinaša medgeneracijska solidarnost, in sicer naraščajočemu povpraševanju po dolgotrajni oskrbi.

 

Celotna konferenca je odprta za javnost.

 

V ponedeljek, 28. aprila 2008, predvidoma ob 13. uri, bo tudi novinarska konferenca s predstavitvijo poudarkov konference. Za udeležbo na novinarski konferenci je potrebna akreditacija, ki se prevzame ob vstopu v Kongresni center Brdo.

Več o konferenci na naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/eu2008_mddsz/dogodki/konferenca_o_demografiji_medgeneracijska_solidarnost_in_dolgotrajna_oskrba/

 

Služba za odnose z javnostmi