Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Uspešni delajo varno in zdravo, saj jim to prinaša številne koristi

»Zdravje in dobro počutje delavcev pri delu je pomemben dejavnik produktivnosti, poiskati pravo mero varnosti pri delu pa je za delodajalca naloga, ki zahteva vključitev celotnega strokovnega tima. Odsotnosti delavcev z dela zaradi delovnih nezgod ali bolezni, povezanih z delom, pomenijo motnje v proizvodnji in ustvarjajo dodatne stroške delodajalcu,« je na mednarodni konferenci »Uspešni delajo varno in zdravo«, ki je danes na Brdu pri Kranju, dejal vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela mag. Darko Butina. Na pomen zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, na počutje zaposlenih, in s tem tudi na produktivnost, je opozoril tudi svetovalec predsednika Republike Slovenije Franc Hočevar, ki je na začetku  konference pozdravil udeležencev imenu predsednika RS.

 

Poškodbe pri delu, zdravstvene okvare, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, predstavljajo veliko ekonomsko breme tako za delodajalce kot za delavce, pa tudi za družbo nasploh. Nekateri stroški, ki so posledica delovnih nezgod, na primer izgubljeni delovni dnevi ali izgubljeni dohodek so lahko prepoznavni in merljivi v denarju. Večina posledic nezgod pri delu pa je nekako skrita in jih je težko oceniti. Tako je na primer težko oceniti ekonomski učinek, ki ga ima nezgoda pri delu na podobo delodajalca, pri katerem se je zgodila, cena trpljenja, ki jo plača poškodovani delavec in njegova družina pa je še težje merljiva. Strokovnjaki ocenjujejo, da države članice EU porabijo za stroške povezane z nezgodami pri delu od 1 % do 3 % bruto domačega produkta.

 

Ekonomika varnosti in zdravja pri delu, stroški in koristi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu z vidika posameznika, podjetja in družbe kot celote in ekonomske spodbude na tem področju so le nekatere teme, o katerih številni domači in tuji strokovnjaki razpravljajo danes na Brdu. V razpravi so bili predstavljeni tudi primeri in izračuni vlaganja v varnost in zdravje pri deluter njihovi pozitivni učinki na zmanjševanje delovnih nezgod in odsotnosti dela.


Predstavnik Irske Daniel Kelly je med drugim predstavil študijo o posledicah zakona o zdravju in varnosti pri delu na konkurenčnost, ki jo je izvedla irska vlada. Študija je potrdila, da  upoštevanje zakonodaje o zdravju in varnosti pri delu prinaša koristi, zakonodaja o zdravju in varnosti pri delu izboljšuje delovne pogoje in zmanjšuje stroške nesreč, da na splošno koristi zakonodaje prevladajo nad stroški, in da je zakonodaja znižala stroške v zvezi z nesrečami. 

 

Druga pomembna tema, ki se jo bodo razpravljalci lotili v popoldanskem času pa je varnost in zdravje pri delu v luči staranja prebivalstva. Kot je ob tem poudaril mag. Darko Butina, »moramo zaradi izrazito slabih demografskih projekcij že danes razmišljati o tem, kako spodbuditi delodajalce k večji skrbi za varno delo in dobro počutje  delavcev pri delu.«

 

Služba za odnose z javnostmi