Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Cene v domovih se za uporabnike ne bodo zvišale

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) in Skupnost socialnih zavodov Slovenije sta se dogovorila, da bosta zagotovila kritje stroškov dviga plač, ki so posledica prehoda na nov plačni sistem, iz virov, ki jih je za ta namen zagotovila Vlada RS s posebnim sklepom v začetku septembra letos.

 

Delež, ki ga bodo dobili posamezni izvajalci, je odvisen od konkretnih finančnih posledic pri posameznem izvajalcu, o čemer so izvajalske organizacije ministrstvu natančno poročale v preteklem obdobju. MDDSZ je z izvajalskimi organizacijami sklenilo pogodbo o poračunu sredstev za plače za obdobje maj-julij, k tej pogodbi pa bo sklenjen aneks, s katerim bodo poračunana sredstva za obdobje od avgusta do novembra.

 

Povprečen dvig sredstev za plače v socialnih zavodih od začetka letošnjega leta znaša 14 %. Ministrstvo bo s tem zagotovilo, da se cene za uporabnike v navedenem obdobju ne bodo spreminjale, sredstva pa bodo domovom nakazana še v tem mesecu.

 

Služba za odnose z javnostmi