Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obvestilo glede izplačil transferjev s področja dela MDDSZ

Vse prejemnike različnih socialnih prejemkov, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek, starševska nadomestila, državna štipendija in drugi, obveščamo, da je od 1. januarja 2012spremenjena ura izplačil socialnih prejemkov. Prejemki bodo na računih prejemnikov na izplačilni dantekom dneva (najkasneje do 16. ure), vendar predvidoma nekaj ur kasneje kot do zdaj. Poudarjamo, da se izplačilni dan ne spreminja. Terminski načrt izplačil v letu 2012 sicer najdete v rubriki Uveljavljanje pravic (na dnu strani).

 

Do spremembe prihaja, ker se je z 31. 12. 2011 ukinil Zbirni center Bankarta (http://www.bankart.si/), kar pomeni, da banke socialnih prejemkov ne bodo več mogle poknjižiti vnaprej, temveč šele po prejemu sredstev iz Proračuna Republike Slovenije.

 

Hkrati obveščamo vse prejemnike transferjev, ki izhajajo iz zakonodaje s področja dela Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na primer državne in Zoisove štipendije ter prejemki s področja vojnih zakonov, ki so na svoje bančne račune prejeli nakazila z nazivom: "socialna pomoč oziroma podpora za socialno varnost", da takšno poimenovanje transferja pri nakazilu na bančne račune nima nikakršnega vpliva na vsebino transferja ali na morebitno kasnejšo omejitev pri dedovanju, kot velja za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek.

 

Glede omejitev pri dedovanju zato ponovno pojasnjujemo, da se določbe Zakona o dedovanju, ki določajo, da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji, nanašajo (izmed pravic, ki jih financira Republika Slovenija) izključno na denarno socialno pomoč (redna, trajna in izredna DSP) in varstveni dodatek.Štipendije in prejemki po vojnih zakonih se ne štejejo med pravice, na podlagi katerih bi bilo mogoče omejiti dedovanje (oziroma zahtevati vračilo sredstev v višini prejete pomoči).  

 

Služba za odnose z javnostmi