Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za preprečevanje nasilja v družini 2010-2011

Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za preprečevanje nasilja v družini 2010-2011 in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 je strateški dokument, ki določa cilje, ukrepe in ključne nosilce politik za preprečevanje in zmanjševanje nasilja v družini v Sloveniji od leta 2009 do 2014. Temeljna cilja tega dokumenta sta povezati ukrepe različnih resorjev in zagotoviti učinkovite dejavnosti za zmanjšanje nasilja v družini, in sicer tako na ravni njegovega prepoznavanja kot tudi preprečevanja. Konkretne naloge in dejavnosti za doseganje ciljev in izvajanje posameznih ukrepov so opredeljene v akcijskih načrtih. Zakon o preprečevanju nasilja v družini v 12. členu določa sprejem dvoletnih akcijskih načrtov, ki predstavljajo izvedbene akte Resolucije za določeno obdobje. K uresničevanju nalog in zagotovitvi sredstev za njihovo realizacijo, zapisanih v akcijskem načrtu, so zadolženi posamezni organi.

 

Na področju preprečevanja nasilja v družini je bilo v minulih dveh letih storjenega veliko v okviru vseh pristojnih organov. Izkazalo se je, da je bil nujno potreben napor, vložen v usposabljanja in izobraževanja strokovnih delavcev z različnih področij, dobra naložba in popotnica za naprej. Prav tako pomembno je tudi osveščanje širše javnosti o problematiki nasilja v družini, s poudarkom na preventivnih aktivnostih za ranljive družbene skupine (otroci, starejši, osebe s posebnimi potrebami). Trenutno je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z drugimi resorji že v fazi priprave prioritet za nov akcijski načrt za obdobje 2012-2013. Skladno s 13. členom Zakona o preprečevanju nasilja v družini je vlada vsaki dve leti dolžna poročati Državnemu zboru RS o izvajanju nacionalnega programa. V poročilu so navedeni izvedeni ukrepi in aktivnosti v preteklem dveletnem obdobju.