Skoči na vsebino

NOVICA

Napoved objave javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za javna dela v letu 2017 namenja sredstva v višini 27 milijonov evrov.

 

Partnerje pri izvajanju javnih del obveščamo, da je Zavod RS za zaposlovanje na svoji spletni strani objavil najavo Javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2017 (javno povabilo), obrazec »Program javnega dela za leto 2017«,  obrazec »Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2017« in Katalog programov javnih del za leto 2017.

 

Vsi ti dokumenti so podlaga naročnikom in izvajalcem javnih del, da pričnejo s postopki priprave ponudbe.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDDSZ za javna dela v letu 2017 namenja sredstva v višini 27 milijonov evrov za izvedbo:

  • socialnovarstvenih programov javnih del,
  • programov javnih del, ki bodo namenjeni vključevanju dolgotrajno brezposelnih oseb s I. do IV. ravnjo izobrazbe in
  • programov s področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora,  kulture ter drugih programov javnih del.

Načrtujemo, da se bo lahko v letu 2017 v javna dela vključilo okvirno 5.000 dolgotrajno brezposelnih oseb. Pri vključevanju bodo imele prednost tisti osebe, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljene med brezposelnimi in v tem času niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja.