Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih ukinja zaznambe na nepremičninah

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je danes predstavila ključne novosti predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Vlada je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih potrdila 24. 11. 2016 in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

 

Predlog ukinja zaznambe na nepremičninah in ukinja vračilo prejete pomoči za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči v primeru, ko ima posameznik oz. družina v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo v vrednosti do 120.000 evrov.

 

Varstveni dodatek je namenjen posameznikom in družinam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Zaradi svoje starosti oz. stanja potrebujejo pomoč trajno, saj ni mogoče pričakovati, da bi si lahko socialni položaj izboljšali s pridobitnim delom. Denarna socialna pomoč pa je namenjena posameznikom ali družinam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti začasno.

 

Stopnja tveganja revščine v Sloveniji v letu 2015 je bila 14,3 % in je prvič po dveh letih padla. V splošnem se revščina zmanjšuje, kar pa ne velja za revščino med starejšimi, zlasti samskimi, ki je bistveno višja kot pri splošni populaciji.

 

Predlog prinaša črtanje zaznambe na nepremičnini v lasti upravičenca do varstvenega dodatka oz. denarne socialne pomoči, ki je do omenjenih pravic upravičen, ker v skladu z zakonskimi določbami nima dovolj sredstev za preživljanje. Kot oseba, ki ima dovolj lastnih sredstev za preživljanje, se po predlogu šteje oseba, ki ima v lasti stanovanje (oz. hišo), katerega vrednost presega 120.000 evrov. Če ima oseba v lasti nepremičnino, vredno več kot 120.000 evrov, je do omenjenih pravic lahko upravičena le, če center za socialno delo po prostem preudarku presodi, da si preživetja z nepremičnino začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati. Po preteku 24 mesecev pa pod dodatnim pogojem zaznambe na nepremičnini.

 

Institut zaznambe na nepremičninah se torej ukinja za vse primere vpisanih zaznamb in za vse nove upravičence s stanovanjem (hišo), v katerem živijo, v vrednosti do 120.000 evrov. Tudi vračilo prejete pomoči se po novem ukinja za vse bodoče upravičence s stanovanjem (hišo), v katerem živijo, v vrednosti do 120.000 evrov. Vračilo sredstev (omejitev dedovanja) za že dodeljeno oziroma prejeto denarno socialno pomoč in varstveni dodatek pa se ohrani. Drugačna rešitev bi bila namreč nepravična do oseb, ki so izplačano socialno pomoč oziroma varstveni dodatek vrnile za časa življenja ter do zapustnikov, katerih premoženje se je omejilo.