Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Milijon evrov za spodbujanje podjetništva med mladimi

Danes bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Uradnem listu objavilo prvi »Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo izbranih projektov na tem javnem razpisu, je skoraj milijon evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma slabih 800.000 evrov. Na javnem razpisu bosta izbrana 2 projekta, ki jih bo izvajalo projektno partnerstvo (prijavitelj in vsaj en projektni partner) – en iz Vzhodne in en iz Zahodne kohezijske regije.

Namen javnega razpisa je spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami starimi do vključno 28 let, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati inovativnost in ustvarjalnost, ter tako doseči večje zaposlovanje mladih oseb s ciljno usmerjenimi moduli, ki bodo mladim dali dovolj znanj in informacij iz lokalnega okolja, da bodo lahko uspešno uresničili svoje podjetniške idej in cilje. Cilj javnega razpisa je vključitev 260 mladih brezposelnih v usposabljanje na Vzhodu in 390 mladih na Zahodu.

Mladi brezposelni se bodo vključili v skupinsko usposabljanje, kjer bodo v obliki modulov podana različna konkretna podjetniška znanja in veščine. Temu bo sledilo individualno svetovanje za realizacijo podjetniške ideje v konkreten podjetniški načrt. Po uspešno potrjenem podjetniškem načrtu in zaposlitvi v novoustanovljenem gospodarskem subjektu bodo imeli možnost za pridobitev 5.000,00 EUR subvencije v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«.

Predvidenih je 200 subvencij na Vzhodu in 300 subvencij na Zahodu, za mlade, ki so uspešno zaključili usposabljanje s podjetniškim načrtom in se zaposlili v novoustanovljenem gospodarskem subjektu.

Za višjo stopnjo uspešnosti delovanja novega podjetja in kot dodatno spodbudo na podjetniški poti, pa bodo mladi vključeni v usposabljanje, upravičeni do podjetniškega svetovanja v času prvega leta delovanja novonastalega gospodarskega subjekta, v katerem se bodo zaposlili.