Skoči na vsebino

NOVICA

V letu 2018 otroški dodatek tudi v 7. in 8. dohodkovnem razredu

Na podlagi sprejetih izhodišč za pripravo sprememb proračuna 2018 se bodo s 1. 1. 2018 na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Ponovno bodo uvedeni otroški dodatki v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Otroške dodatke bo predvidoma prejelo dodatnih 45.000 otrok.

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Trenutno otroške dodatke prejema 249.000 otrok, povprečna višina pa znaša 76 evrov na otroka.

 

Višina otroškega dodatka se sicer določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve (tabela).

 

dohodkovni razred

 

povprečni mesečni dohodek na osebo (v %)

znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih)

 

znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih)

 

1. otrok

 

2. otrok

 

3. in naslednji otrok

 

1. otrok

 

2. otrok

 

3. in naslednji otrok

 

1

 

do 18 %

 

114,31

 

125,73

 

137,18

 

114,31

 

125,73

 

137,18

 

2

 

nad 18 % do 30 %

 

97,73

 

108,04

 

118,28

 

97,73

 

108,04

 

118,28

 

3

 

nad 30 % do 36 %

 

74,48

 

83,25

 

91,98

 

74,48

 

83,25

 

91,98

 

4

 

nad 36 % do 42 %

 

58,75

 

67,03

 

75,47

 

58,75

 

67,03

 

75,47

 

5

 

nad 42% do 53 %

 

48,04

 

56,06

 

64,03

 

48,04

 

56,06

 

64,03

 

6a

 

nad 53 % do 56 %

 

30,44

 

38,10

 

45,71

 

30,44

 

38,10

 

45,71

 

6b

 

nad 56 % do 64 %

 

30,44

 

38,10

 

45,71

 

43,44

51,10

71,17

7

nad 64% (659,3€)

do 82% (844,73 €)

22,83

 

30,44

 

38,10

 

28,83

 

36,44

 

49,65

 

8

nad 82% (844,73 €) do 99% (1.019,86 €)

19,88

 

27,50

 

35,11

 

22,88

 

30,50

 

39,89

 

 

 

Primeri otroških dodatkov v 7. in 8. dohodkovnem razredu


Dva starša z enim otrokom:
Če starša skupaj zaslužita med 1.998 € in 2.534 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 2.534 € in 3.060 € pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

 

Dva starša z dvema otrokoma:
Če starša skupaj zaslužita med 2.637 € in 3.379 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 3.379 € in 4.079 € pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

 

Sprejetih več ukrepov za izboljšanje položaja družin
 

Za izboljšanje dohodkovnega položaja družin je bilo sprejetih več ukrepov. V letu 2017 se je višina otroškega dodatka za vse otroke v 5. in 6. dohodkovnem razredu vrnila na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Razširil se je tudi krog upravičenih otrok do subvencije malice in kosila. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) se otroški dodatek kot dohodek pri naslednjih pravicah in subvencijah ne všteva v celoti, temveč zmanjšan za 20 % višine. V prihodnjem letu pa bodo očetje upravičeni tudi do skupno 30 dni očetovskega dopusta z očetovskim nadomestilom.

 

Na podlagi sprejetih izhodišč za pripravo sprememb proračuna 2018 bodo s 1. 1. 2018 ponovno uvedeni otroški dodatki v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Otroške dodatke bo predvidoma prejelo dodatnih 45.000 otrok.