Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska kartica ugodnosti za večjo vključenost invalidov v družbo

Slovenija uvaja novost na področju dostopnosti in boljšega vključevanja invalidov v družbo, evropsko kartico ugodnosti za invalide.

»Slovenija je prva država v Evropski uniji, ki EU kartico ugodnosti za invalide uvaja«, je uvodoma poudarila ministrica dr. Anja Kopač Mrak.«

 

Evropska kartica ugodnosti za invalide je prva tovrstna kartica v Sloveniji in Evropski uniji, njena posebnost pa je v tem, da bo invalidom omogočila enotnejšo obravnavo ter ugodnosti doma in pri potovanjih v druge države Evropske unije ter s tem večjo dostopnost in vključenost v družbo. Kartica bo invalidom omogočila uveljavljanje posebnih komercialnih popustov na področju umetnosti in kulture, turizma, športa, izobraževanja, trgovine in transporta, v projekt pa je zaenkrat vključenih osem držav: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta. Dolgoročni cilj projekta je, da bi se Evropska kartica ugodnosti uveljavila v vseh državah Evropske unije. Od vseh osmih držav članic, ki so se prijavile na razpis in pri tem bile uspešne, je Slovenija prejela največ finančnih sredstev.
 

Upravičenci lahko na 58 upravnih enotah po vsej Sloveniji brezplačno vložijo zahtevek za izdajo Evropske kartice ugodnosti za invalide, pri čemer bodo poleg osebnih podatkov in dokazila o stopnji invalidnosti potrebovali tudi fotografijo za osebni dokument. Kartico bodo na dom prejeli v približno desetih dneh.
 

»V Sloveniji je 170.000 invalidnih oseb, v Evropski uniji pa 80 milijonov in ta kartica je še eden izmed pomembnih korakov k njihovemu boljšemu vključevanju v družbo in k enotnejši obravnavi.« je dejala ministrica dr. Anja Kopač Mrak.

 

Evropska kartica ugodnosti bo namreč veljala v vseh državah Evropske unije in bo omogočala enako obravnavo invalidnih oseb v določeni državi, ne glede na državljanstvo - invalidom bo torej povsod po Evropi omogočala uveljavljanje posebnih komercialnih popustov. Pozitiven učinek EU kartice ugodnosti za invalide bo večje vključevanje invalidov v družbo – ne le domačo, temveč tudi v družbo EU, ter s tem večja kakovost njihovega življenja. Seznam ponudnikov ugodnosti se bo ves čas dopolnjeval, aktualne ugodnosti pa bodo upravičenci lahko ves čas spremljali na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer je objavljena baza ugodnosti. Na njej bo mogoče iskati podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Uporabniki bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplikacijo bodo uporabniki lahko poiskali pod naslovom invalidska kartica. 
 

»Trenutno je ponudnikov okoli 200, želimo pa si jih seveda še mnogo več, zato ponudnike različnih storitev pozivam, naj se pridružijo projektu in pokažejo, da so tudi oni del odgovorne družbe, za katero si vsi prizadevamo,« je poudarila ministrica dr. Anja Kopač Mrak.

 

Pri EU kartici ugodnosti za invalide gre za projekt Evropskega socialnega sklada, na katerem je uspešno kandidiralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s partnerjem Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije. Vrednost projekta je 511.775,00 EUR, od tega je evropski delež 80%, delež MDDSZ pa 20%.