Skoči na vsebino

NOVICA

Dnevi duševnega zdravja, Portorož, 7. in 8. september

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic RS, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za zdravje ter Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije organizira

                                                   Dneve duševnega zdravja
                                                 od 7. do 8. septembra 2017,
                                      v kongresnem centru Bernardin v Portorožu*.

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe lokacije izobraževanja. V primeru spremembe lokacije izobraževanja bo le-to objavljeno na spletnih straneh.

Osrednja tema izobraževanja bo obravnava mladostnic in mladostnikov, ki jo bomo poskušali predstaviti z vseh vidikov – od svojcev in njihovih dilem do nalog in pristojnosti predstavnikov pravosodnih organov in inštitucij, ki vstopajo v obravnavo mladostnic in mladostnikov po Zakonu o duševnem zdravju. Izobraževanje bo potekalo v obliki predavanj in delavnic. K udeležbi so poleg predstavnikov organov, ki sodelujejo pri organizaciji izobraževanja, vabljeni tudi odvetniki, sodni izvedenci, zastopnice in zastopniki pravic, koordinatorji obravnave v skupnosti, predstavniki centrov za socialno delo in nevladnih organizacij ter predstavniki socialno varstvenih zavodov ter psihiatričnih bolnišnic.

Progam izobraževanja bo objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju.

 

Prijave za udeležbo na izobraževanju se zbirajo do petka, 25. avgusta 2017, na elektronskem naslovu civilno.mp@gov.si.
 
Za vse dodatne informacije so vam na voljo na Centru za izobraževanje v pravosodju na telefonski številki 01/369-5772 ali 01/369-5770 (Simona Kumar).