Skoči na vsebino

NOVICA

Obisk delegacije ministrstva na avstrijskem Koroškem

Delegacija MDDSZ, ki jo je vodila državna sekretarka Martina Vuk je v torek, 8. 8. 2017 obiskala avstrijsko zvezno deželo Koroško. Namen obiska je bila konkretizacija dogovorov s področja socialnih zadev, ki so jih predstavniki Vlade RS in Koroške sprejeli na zasedanju Slovensko-koroškega omizja, julija letos v Celovcu. Delegacijo ministrstva sta gostila namestnica deželnega glavarja dr. Beate Prettner in zvezna svetnica Ana Blatnik.


V sklopu bilateralnih pogovorov, ki so potekali v Globasnici in Borovljah je bilo največ pozornosti namenjene  možnostim za ponoven  začetek čezmejnega sodelovanja v projektu »Delavnica Florjan v Globasnici«. V programe namenjene osebam z težjo in težko obliko duševne prizadetosti v tej delavnici, so bili namreč v letih 2012 in 2013 vključeni tudi uporabniki iz zavoda Črna. Kljub izredno pozitivnim izkušnjam je bilo konec leta 2013 sodelovanje slovenske strani v tem dvojezičnem projektu prekinjeno, zaradi nekaterih nerešenih finančnih in kadrovskih zadev.
 

Na srečanju so predstavniki obeh strani, ki so se jim pridružili tudi predstavniki občine Globasnica, koroške Karitas iz Celovca in Zavod Črna potrdili pripravljenost da se sodelovanje ponovno začne. Dogovorjeno je bilo, da se do konca avgusta imenuje skupna delovna komisija, ki bo imela svoje prvo srečanje v začetku septembra. Skupina strokovnjakov z različnih področji naj bi do konca novembra pripravila skupne pravne, finančne in vsebinske podlage za ponovno obuditev sodelovanja oziroma vključitev uporabnikov iz Slovenije v ta program.
 

Delavnica Florjan je namenjena dnevnemu varstvu nezaposljivih oseb z najtežjimi motnjami, njena skupna kapaciteta je 24 mest, trenutno je v njene programe vključeno šestnajst oseb, od tega pet slovensko govorečih iz avstrijske koroške. Namen programa, ki bo potekal v slovenskem  in nemškem jeziku je poleg zagotavljanja ustrezne skrbi za osebe z najtežjimi oblikami invalidnosti in širitve ponudbe socialnih programov za slovensko manjšino na koroškem, tudi spodbujanje možnosti za poglobljeno strokovno sodelovanje in krepitev med kulturne izmenjave med Koroško in Slovenijo.   
 

V sklopu obiska si je slovenska delegacija ogledala tudi enega od okrajnih domov za starejše in se dogovorila za intenzivnejšo izmenjavo dobrih praks na tem področju.