Skoči na vsebino

NOVICA

Brezposelnost še naprej pada, do konca leta naj bi se odprlo še 12 tisoč delovnih mest

Ob koncu julija je bilo registriranih 84.674 brezposelnih, kar je 0,1 % manj kot junija in 14,6 % manj kot pred letom.

Mesečni podatki o registrirani brezposelnosti za mesec julij izkazujejo pričakovano sezonsko nihanje na področju zaposlovanja – 65 % vseh novo prijavljenih v mesecu juliju je zaradi izteka pogodb za določen čas.
 
Na podlagi predvidenih pozitivnih gospodarskih gibanj in na podlagi rezultatov ankete Napovednik zaposlovanja 2017, ki jo izvaja ZRSZ, pričakujemo nadaljnjo rast zaposlovanje v drugi polovici leta 2017 in tudi v letu 2018.
 
Delodajalci napovedujejo, da bodo v drugi polovici letošnjega leta potrebovali 25,3 tisoč delavcev, deloma zaradi nadomeščanja, deloma pa tudi zaradi povečevanja števila zaposlenih. V naslednje ga pol leta naj bi se tako odprlo približno 12,7 tisoč novih delovnih mest. Največjo rast števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz gradbeništva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, optimistične napovedi glede zaposlovanja pa imajo tudi delodajalci iz informacijskih in komunikacijskih dejavnosti, prometa in skladiščenja ter predelovalnih dejavnosti. Med poklici, v katerih je predvidenih največ zaposlitev, je tudi tokrat veliko poklicev, ki so na slovenskem trgu dela že dlje časa deficitarni in je potrebe delodajalcev težko pokriti z domačimi delavci.
 
Ob koncu julija 2017 je bilo registriranih 84.674 brezposelnih oseb, od teh je kar 40 % starejših 50 let in 30 % jih ima le osnovnošolsko izobrazbo ali manj. Večina je le-teh je tudi dolgotrajno brezposelnih. Ti dve skupini sta na trgu dela naj težje zaposljivi, zato jim, v sodelovanjem z ZRSZ, posvečamo dodatno pozornost in nudimo ukrepe, prilagojene potrebam te ciljne skupine.
 
Trenutno so najtežje zaposljivim na voljo programi praktičnega usposabljanja (Delovni preizkus, Usposabljanje na delovnem mestu), kakor tudi programi spodbujanja zaposlovanja (Zaposli.me, Spodbujanje trajnega zaposlovanja mladih, za starejše pa je aktualen tudi ukrep oprostitve plačila prispevkov delodajalca za starejše). Posebni programi so na voljo tudi tistim brezposelnim, brez poklicne izobrazbe - le-te se prvenstveno spodbuja, da nadaljujejo šolanje ali pridobijo NPK, ter si tako povečajo možnosti zaposlitve.