Skoči na vsebino

NOVICA

12. avgust, mednarodni dan mladih

Ob 12. avgustu, ki ga je Generalna skupščina OZN pred leti razglasila za mednarodni dan mladih, na ministrstvu poudarjamo, da skrb za mlade ostaja ena od naših ključnih prioritet. Še posebno pozornost smo v zadnjem obdobju namenili zaposlovanju mladih. Ključno je, da se mladi čimprej po zaključku izobraževanja zaposlijo, saj to pomeni, da se lahko osamosvojijo, izkoristijo svoje potenciale, si ustvarijo družino...

V zadnjih letih prav na področju zaposlovanja mladih beležimo velik napredek in izboljšave. Tako je bilo julija 2017 v evidenci brezposelnih 45.169 oseb manj kot januarja 2014, mladih brezposelnih pa je prijavljenih 18.249 manj ali kar 53,8 odstotkov manj.

Shema "Jamstvo za mlade", ob tudi sicer ugodnejši gospodarski klimi daje ugodne rezultate - hitrejša in kakovostnejša je obravnava mladih brezposelnih na zavodu, veliko število mladih je vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, okrepljene so napotitve mladih na prosta delovna mesta. Večji poudarek v shemi je tudi na usmerjenem svetovalnem delu z mladimi brezposelnimi osebami s pomočjo povečanega števila svetovalcev. V letih 2014 - 2016 se je zaposlilo skupaj 73.300 mladih brezposelnih, starih do 29 let, v 2017 (jan - julij) pa 13.307.   

4.600 mladih brezposelnih se je v zadnjih letih zaposlilo za nedoločen čas s pomočjo interventnega ukrepa oprostitve plačila prispevkov delodajalca, več kot 22.261 mladih je v letih 2014 - 2016 našlo zaposlitev s pomočjo ukrepov aktivne politike zaposlovanja  (subvencije prvi izziv, žled, zaposli.me, javna dela,..). Povečuje se tudi delež izhodov v zaposlitev pri mladih v roku 4 mesecev po prijavi v evidenco brezposelnih: v 2014 se jih je dobra polovica zaposlila, 55,1 % v 2015 ter 57,3% v letu 2016.

 

Za jamstva za mlade bo v letih 2016 – 2020 skupno namenjenih 300 mio evrov (proračun RS in ESS).